Nieuws

Archeologisch onderzoek naar 4 scheepswrakken op Wad, Flevoland en Duitsland

Voor liefhebbers van scheepsarcheologie wordt het een interessante zomer, zo meldt de Leeuwarder Courant. In Nederland worden drie wrakken onderzocht, daarnaast zal in Duitsland een 17e eeuws wrak worden geborgen.

Twee wrakken op het Wad
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed richt haar aandacht op twee wrakken in de Waddenzee. De restanten van het zeventiende-eeuwse wrak Burgzand Noord 9 zullen deze zomer boven water worden gehaald. Het gaat hier vermoedelijk om een straatvaarder: een vrachtschip dat actief was in de handel met landen rond de Middellandse Zee. Straat betekent in deze de Straat van Gibraltar. In 2021 werd twee derde van dit wrak al geborgen. Het resterende deel dreigt door erosie te verdwijnen. Daarom proberen duikers dit nu ook boven water te halen.

Een tekening van de scheepsstukken van het Scheurrakwrak. Bron: RCE

Leidse studenten zijn bezig met onderzoek naar het zestiende-eeuws wrak Scheurrak S01 . Hiervan is eind mei een stuk boven water gehaald. Het hout wordt nu verder onderzocht. Doel is om meer te weten te komen over de scheepsbouw uit die periode. De ideeën over scheepsbouw met een dubbele huid komen hierbij meer aan het licht.

De studenten houden een blog bij van hun belevenissen.

Waterschip in Zuidelijk Flevoland
In zuidelijk Flevoland start volgende maand een opgraving naar een 16 meter lang waterschip, dat aan het begin van de zestiende eeuw is gezonken in de Zuiderzee. Zulke schepen werden destijds gebruikt om vis te vervoeren. Er is al eerder onderzoek gedaan naar dit wrak met de naam ZO31. Studenten nemen deze zomer het achterste en middelste gedeelte onder de loep.

Berging van een 17e eeuws Hanze schip in Duitsland
In Duitsland loopt momenteel een nog ambitieuzer project. In de monding van de Trave bij Lübeck wordt deze zomer een groot zeventiende-eeuws schip geheel geborgen. Het project kost zeker 2,5 miljoen euro. Omroep NDR volgt dit onderzoek op de voet. Inmiddels is duidelijk dat er veel tonnen met kalk aan boord waren. Deze lading kan bedoeld zijn geweest voor mortel om mee te metselen in de bouw.

Lees het gehele artikel op de bron: LC

Afbeelding: een straatvaarder op een gebouw in Hoorn. Bron: Wikimedia Commons