FVEN nieuws

Adviesorgaan Traditionele Vaartuigen opgericht

De stichting Adviesorgaan Traditionele Vaartuigen (ATV) gaat adviseren bij het certificeren als Traditioneel Vaartuig (“Hoofdstuk 24”) is nu opgericht. Met dit advies kan de eigenaar naar een keuringsbureau voor de binnenvaart gaan en vragen om een keuring volgens de normen van Hoofdstuk 24 van ES-TRIN.

Sinds 30 december 2018 moeten pleziervaartuigen langer dan 20 meter (of als lengte x breedte x diepgang meer dan 100 kubieke meter is) over een Certificaat van Onderzoek (CvO) beschikken. Gebruik maken van een overgangsregeling is niet langer mogelijk. De opties zijn nu om te certificeren als nieuw schip (dus aan alle huidige eisen voldoen) of certificeren als Traditioneel Vaartuig (beschreven in Hoofdstuk 24 van ES-TRIN).

Voor de laatste optie moet de vaartuig eigenaar een aanvraag indienen, ondersteund door een uitgebreid onderzoek. Eén van die onderdelen is een advies van een “erkend deskundige voor traditionele vaartuigen” waarin wordt bevestigd dat het vaartuig voldoet aan de eisen die aan traditionele vaartuigen worden gesteld.

In overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) de stichting Adviesorgaan Traditionele Vaartuigen opgericht. Op 2 november 2020 is de Stichting ATV bij de notaris opgericht en deze heeft formeel aan ILT gevraagd om te worden erkend als “deskundige traditionele vaartuigen”. Aan het ministerie is tegelijkertijd gevraagd om een bijdrage voor de opstartkosten van deze stichting.

Hoofdstuk 24 zegt: “Bij afwijkingen van de bepalingen van het ESTRIN worden door een Commissie van deskundigen compenserende vereisten bepaald, die de technische functie en de uiterlijke indruk van het traditionele vaartuig in aanmerking nemend, een gelijkwaardige veiligheid waarborgen. Afwijkingen zijn uitsluitend toegestaan indien hiertoe op grond van de historische aard een noodzaak bestaat.”

Die technisch en nautische beoordeling moet leiden tot de uitgifte van een certificaat door de Commissie van Deskundigen (CvD). In het certificaat zal worden opgenomen dat het gaat om een Traditioneel Vaartuig en dat op grond daarvan regels zijn gehanteerd die afwijken van de regels voor nieuwbouw schepen.

ATV is weliswaar formeel opgericht, maar zal nog een aantal inhoudelijke zaken zoals reglementen en een kwaliteitssysteem moeten ontwikkelen alvorens tot uitgifte van adviezen kan worden overgegaan. Daarom wordt nog gezocht naar extra bestuursleden en naar experts, die de schepen willen beoordelen.

Kijk hier voor het ES-TRIN