Archeologie, Musea en BehoudNieuws

3 februari: Friezen in de Admiraliteiten van de Republiek

Op zaterdag 3 februari 2024 organiseert de Wurkgoep Maritime Skiednis haar 12e symposium, in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Het thema is: Friezen in de Admiraliteiten van de Republiek in de Vroeg-Moderne Tijd.

In 1597 ontstond er in de jonge Republiek een apart admiraliteitskantoor voor Friesland-Groningen in Dokkum dat later werd overgeplaatst naar Harlingen. Hoewel het archief van de Friese admiraliteit door een brand in 1771 goeddeels verloren ging, is de Friese Admiraliteit als organisatie en institutie diepgaand bestudeerd.

Anders ligt dit voor de betrokkenheid van Friezen in en bij de Admiraliteiten in de Nederlanden en in het buitenland. Om deze reden kiest de werkgroep maritieme geschiedenis van de Fryske Akademy voor haar 12de symposium de invalshoek van Friezen en hun maritieme loopbanen in dienst van de gewestelijke admiraliteiten van de Republiek.

Het biedt ruimte voor thema’s die verband houden met de loopbanen van zowel tot dusver nauwelijks bekende Friese bevelhebbers als bemanningen in binnen-en buitenland, betrokkenheid bij zeeslagen, kapingen in oorlogstijd van koopvaarders en konvooien, en met kunsthistorische en materiële aspecten van de Friese admiraliteit.

Bekijk het volledige programma met lezingen op de website van het Fries Scheepvaartmuseum.

Beeld: Kopergravure met de afbeelding van de gebouwen van de Admiraliteit te Harlingen. Gegraveerd door C.F. Bendorp naar tekeningen van J. Bulthuis. Collectie Fries Scheepvaart Museum.