FVEN nieuws

15 Miljoen voor Bruine Vloot

Het Kabinet heeft op 28 augustus 2020 besloten €15 miljoen beschikbaar te stellen voor de compensatie van de door corona gederfde inkomsten/omzetschade van varend erfgoed schepen. In overleg met de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) is besloten dat ook andere belanghebbenden dan de bruine chartervloot zich bij het ministerie OC&W kunnen melden. OC&W besluit dan in samenspraak met de FVEN over de verdeling.
Het gaat om die schepen die (mede) als bron van inkomen dienen en een erkend (RVEN geregistreerd) varend erfgoed karakter hebben en die als gevolg van de corona maatregelen inkomsten- of omzet derving hebben geleden.
De FVEN vraagt behoudsorganisatie daarom de volgende gegevens aan te leveren:

  • Het aantal schepen met erfgoed karakter dat aantoonbaar inkomsten- dan wel omzetderving heeft geleden door de corona-maatregelen.
  • De omvang van de geleden schade of inkomstenderving.

Wanneer deze gegevens uiterlijk 24 september beschikbaar zijn, kan de FVEN begin oktober 2020 in overleg treden met het ministerie van OC&W over de toewijzing van de compensatie voor de gederfde inkomsten.
Vragen over deze snelle inventarisatieronde kunnen per mail naar de voorzitter van de FVEN, Huib Haccou: secr@fven.nl.