Nieuws

Zeilen: een passie, een leefstijl, een professie; volg de training voor deksman

De zeilvaart beslaat een breed vakgebied en omvat: wind, water, scheepvaart, tuigage, navigatie, meteorologie, motoren, geavanceerde instrumenten en bovenal mensen.

De professionele zeilvaart onderscheidt zich van alle andere vormen van beroepsmatige vaart door het inzetten van de gasten in het varen van het schip voortgedreven door de wind. Het veilig en zeker aansturen van de gasten is een taak van de maat.

“Maat” is jargon voor “Matroos in de Zeilvaart”,
het nieuwe woord wordt “Deksman”.

Ook de deksman moet in 2022 gaan voldoen aan opleidingseisen. De eisen voor de bemanning zijn sinds 18 januari aangepast. Dit heeft consequenties voor de zeilvloot van Nederland.

Sail on Course geeft al vanaf 2005 een training in Basisvaardigheden voor aankomende bemanning in de zeilvaart. Vooruitlopend op de regelgeving is het lesprogramma door Sail on Course aangepast aan de nieuwe eisen in samenwerking met de Maritieme Academie Harlingen. Sail on Course werkt met haar team en partners, waaronder de BBZ, hard aan erkenning door de overheid van de opleiding tot deksman.

De training omvat vooral praktische vaardigheden met betrekking tot de zeilvaart alsmede veiligheidstraining, en onderwerpen als wettelijke aansprakelijkheid en arbeidsverhoudingen. Na het ontwikkelen van de eigen vaardigheden schuift in de loop van de training het accent naar het aansturen van de gasten bij het zeilen.

  • De training wordt gegeven van 27 maart t/m 1 april 2022 en begint in Harlingen aan de Maritieme Academie.
  • Kosten: € 695,- p.p., inclusief maaltijden, overnachting, BTW, exclusief drankjes.
  • Meer weten en aanmelden: www.sailoncourse.nl  en/of bel Peter Lock 06 10607833.
  • Kijk bij “beleving” voor verslagen van deelneemsters aan eerdere edities van de training.

Ook wanneer je geen werk ambieert in de zeilvaart maar toch nieuwsgierig bent naar het reilen en zeilen in de professionele zeilvaart ben je welkom bij de training.