FVEN nieuws

Voortgang gesprek over scheepshypotheken

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK) is voorzichtig welwillend t.a.v. Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Op 4 oktober vond bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een gesprek plaats (vanuit FVEN, MEC en LWO) over de mogelijkheid van Nationale Hypotheek Garantie op scheepshypotheken. Dit n.a.v. een eerder gesprek bij de Rabobank (op 10 sept j.l.; zie eerdere berichtgeving). Het ministerie van BZK heeft een directe lijn naar het Waarborg Fonds Eigen Woning (WEW) welke verantwoordelijk is voor de Nationale Hypotheek Garantie.

De Rabobank staat nu achter de mogelijkheid van NHG en vanuit de moties op de Erfgoedwet dringt ook OC&W aan op een oplossing voor de hypotheek-problematiek van varende historische schepen. Ook zouden andere banken wellicht weer in deze markt willen stappen als er de mogelijkheid is van een NHG garantie.

BZK sprak zich gezien de veranderde marktsituatie “voorzichtig welwillend” uit over NHG voor woonschepen. Wel wil BZK eerst meer inzicht in de aantallen woonschepen (schepen en arken) die in aanmerking zouden kunnen komen voor NHG. Voor NHG garantie is er een bovengrens van € 290.000,-. NHG kan alleen mogelijk worden voor bewoonde schepen. Eventuele toekenning van NHG op scheepshypotheken kan overigens niet voor midden/eind 2019 gerealiseerd worden.

Wordt vervolgd!