FVEN nieuws

Uitnodiging werkconferentie ‘Behoud door Gebruik’

De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) nodigt bestuursleden én leden van de aangesloten Behoudsorganisaties uit om deel te nemen aan de werkconferentie ‘Behoud door Gebruik’. Als bestuur van de FVEN willen we met u contact om de problemen voor het Varend Erfgoed nog beter in beeld te krijgen. Zodat we een gezamenlijk geluid richting Haagse regelgevers en beleidsmakers in gemeenten en provincies kunnen afgeven.

Er zijn veel ontwikkelingen die beperkingen gaan opleggen aan traditionele schepen; ontwikkelingen die wij graag een bredere bekendheid willen geven, om gemeenschappelijk grond te zoeken en om als booteigenaren en behoudsorganisaties hierop in te spelen. Het gaat niet alleen om het afwenden van bedreigingen, maar ook om het in beeld brengen van kansen, nu er in de culturele sector mogelijk stimuleringsregelingen komen, waar het varend erfgoed ook aanspraak op wil maken.

De Traditionele Schepenbeurs in Den Helder, die van 9 – 11 november gehouden wordt biedt een uitgelezen mogelijkheid om eigenaren van de traditionele schepen meer bekend te maken met deze ontwikkelingen en te bezien hoe er gezamenlijk mee om te gaan.

Aan deze werkconferentie zijn voor de bezoekers van de Traditionele Schippersbeurs geen extra kosten verbonden. Het nuttige kan zo met het aangename worden verenigd.

Kijk hier voor meer info over programma en aanmelding

Of mail met de secretaris van de FVEN: Cor Bolt secr@FVEN.nl