Nieuws

Transafe: meer structuur binnen NBKB na overname

‘Als Transafe het keuringsbureau NBKB overneemt, komt dat de kwaliteitsborging en structuur ten goede.’ Marcel Kind van Transafe is positief nu er een intentieverklaring is getekend tussen het bestuur van de NBKB en Transafe.

In de overtuiging van voorzitter Frouwke Klootwijk-De Vries is het ‘NBKB 2.0’ erbij gebaat onderdak te vinden bij een ervaren scheepvaartpartij. ‘Hoe NBKB 2.0 concreet vorm zal krijgen is echter op dit moment nog niet bekend. Onder meer op het gebied van opleidingen en trainingen moet er in de toekomst flink worden geïnvesteerd.’ Ook op het gebied van ICT en automatisering is er binnen het NBKB nog voldoende winst te behalen, aldus Klootwijk.

Compliance

Kind stelt dat Transafe juist op die zaken veel toegevoegde waarde heeft. Daarnaast is volgens Kind essentieel dat er wordt ingezet op kwaliteitsborging en compliance. ‘Er moet meer structuur komen binnen NBKB.’ Ook wil Transafe fors inzetten op het opleiden en aantrekken van de inspecteurs. ‘Dat is nodig omdat er binnen enkele jaren flink wat inspecteurs met pensioen gaan.’

Het NBKB is sinds oktober geschorst als keuringsinstantie voor binnenvaartschepen. De Raad voor Accreditatie (RvA) trok de machtiging van het NBKB in nadat er non-conformiteiten waren geconstateerd en de directeur had verzuimd deze tijdig op te lossen, ondanks herhaaldelijke brieven van de RvA. Op 1 december heeft de NBKB een herstelplan ingediend. Aan de RvA om te beoordelen of dit plan voldoende is. Op 7 februari heeft hiertoe een audit plaats bij de NBKB in Rotterdam. Daarna moet snel duidelijk worden of de schorsing wordt opgeheven, zegt Klootwijk.

Haken en ogen

Aan een eventuele overname van een geaccrediteerde stichting zitten echter ook juridische haken en ogen, schetst Klootwijk. ‘Ook huidige NBKB-inspecteurs hebben plannen en ideeën die zij met het bestuur zullen delen. In het belang van de sector zal het NBKB-bestuur op korte termijn moeten beslissen op welke wijze, vorm en hoedanigheid NBKB 2.0 zal worden voortgezet indien de schorsing wordt opgeheven.’ De inspecteurs zijn nu veelal zelfstandigen. Kind beseft dat een overname daarom voor veel inspecteurs een ingewikkelde stap is. Hij houdt er rekening mee dat een aantal van hen overstapt naar de twee andere keuringsbureaus. Kind benadrukt dat NBKB als merk blijft bestaan. ‘Het wordt dan een soort klassenbureau’, legt hij uit.

Lees het hele artikel in de Schuttevaer (alleen voor abonnees)