FVEN nieuws

Scriptie Varend Erfgoed met aanbevelingen SAIL 2020

Naar aanleiding van een oproep in Scheepspost, november 2018, heeft Arianna Storoni een aantal SAIL 2015 schippers geïnterviewd. Schippers welke aanwezig waren met hun Varend Erfgoed schip op SAIL Amsterdam 2015.

Arianna Storoni, student van de Hogeschool InHolland, heeft een half jaar stagegelopen bij Aart Hiemstra, Manager Nautische Zaken van SAIL Amsterdam 2020. Aart Hiemstra is belast met de organisatie van het Varend Erfgoed. Verder heeft Arianna alle vergaderingen van de begeleidingsgroep Varend Erfgoed SAIL Amsterdam 2020 bijgewoond.

Op basis van de gesprekken met veertien schippers en ook met de ervaringen van het kantoor van SAIL2020 heeft Arianna een scriptie geschreven met een 14-tal aanbevelingen voor SAIL2020. Haar scriptie is heel goed ontvangen binnen de SAIL2020 Amsterdam organisatie en binnen haar opleiding InHolland Diemen.

Binnen de begeleidingsgroep Varend Erfgoed wordt nu gekeken naar de aanbevelingen en de effecten ervan getoetst aan de uitgangspunten van Sail 2020. Hierbij wordt met name gekeken naar de relatie met crowdmanagement en duurzaamheid.

Enkele aanbevelingen zijn:
*Het maritieme thema van de SAIL-evenementen meer naar voren laten komen.
*Een SAIL Journaal, waar elke dag in het kort wat over de Varend Erfgoed schepen wordt verteld, waar ze zijn met de aanbrengtochten, persoonlijke verhalen en gebeurtenissen.
*Het organiseren van een Varend Erfgoed/nautische markt. Op deze markt zullen er drie verschillende typen activiteiten aangeboden worden, zo kunnen mensen hier kleine aandenken kopen die met scheepvaart en varend erfgoed te maken hebben, er kan typisch scheepsvoeding gekocht worden zoals gerookte paling en kunnen de bezoekers tentoonstellingen van oude ambachten bewonderen.
*Een fotodoolhof waar de bezoekers doorheen kunnen lopen. In dit fotodoolhof zullen oude foto’s van varend erfgoed getoond worden.
*Op de website van SAIL Amsterdam een speciaal kopje moet komen voor het varend erfgoed, waar informatie staat over het varend erfgoed in het algemeen en over de typen schepen de aanwezig zijn tijdens SAIL Amsterdam.
*Op de website en de sociale media van SAIL Amsterdam een kaartje moet komen van Nederland waar de bezoekers van de website/sociale media de verschillende aanbrengtochten kunnen volgen.
*Per steiger één banner/bord moet komen waar aangegeven wordt dat er varend erfgoed ligt en wat voor type schepen er liggen.
*De looproutes van de bezoekers aanpassen zodat het Varend Erfgoed beter bereikbaar is.
*Geef de schippers van het varend erfgoed meer ruimte om te kunnen varen tijdens SAIL2020.

We danken Arianna voor haar inzet, haar scriptie is weer de basis van de volgende stagiaire die zich met de communicatie gaat bezighoud; Britt Heijman.