FVEN nieuws

Regelingen ivm Coronacrisis – (ook) voor maritiem erfgoed

Help de erfgoedvloot de crisis door!

Door Martine van Lier voor FVEN – 4-8-2020

Ook de historische schepen, die normaliter met passagiers varen of publiek aan boord ontvangen en daarmee hun inkomsten binnenhalen, worden zwaar getroffen door de coronacrisismaatregelen. Dat geldt voor de charterschepen van de Bruine Vloot, de bottervloot van de Zuiderzee, de hoogaarzen van de Zeeuwse wateren, de salonboten en historische rondvaartboten in Amsterdam, de sleepboten in de Sleepboothaven Maassluis en voor nog veel meer historische schepen elders in Nederland.

De schade door de coronacrisis voor de maritieme erfgoedsector is enorm. Niet alleen zijn de schippers en hun maten van passagiersvaartuigen hun inkomsten kwijtgeraakt, maar ook het onderhoud en het op peil houden van de verplichte keuringen en certificeringen komt in de knel. En dat raakt ook weer de opdrachten aan scheepswerven en scheepsambachtslieden. Alleen al voor de ruim 400 schepen van de Bruine Vloot is de schade nu al 30 miljoen euro en wordt de totale verwachte schade over 2020 geraamd op 60 miljoen euro. 

De generieke kabinetsregelingen kunnen de schade maar zeer ten dele verzachten, omdat de maatregelen niet goed zijn toegesneden op seizoenswerk en deels aanvankelijk niet golden voor binnen- en zeevaart; dat laatste is gelukkig verholpen.

De aanvullende steun van de minister van OCW voor de monumentensector, die beschikbaar gesteld wordt via de Opengestelde Monumenten Lening door het Nationaal Restauratiefonds, is niet beschikbaar voor historische schepen, omdat die niet officieel kunnen worden aangewezen als ‘monument’ conform de Erfgoedwet.

Ondanks dat zijn er wel regelingen waarvan ook het maritieme erfgoed gebruik kan maken. Hieronder een overzicht:

Generieke kabinetsregelingen

De volgende generieke kabinetsregelingen kunnen in een aantal gevallen uitkomst bieden:

  • NOW – Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
  • Tozo – Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
  • TVL (was vh TOGS) – Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb
  • KKC – Klein Krediet Corona

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen

Aanvullende regelingen voor de culturele, creatieve en erfgoedsector

De minister van OCW heeft 300 miljoen euro beschikbaar gesteld via de 5 volgende aanvullende regelingen:

  • Subsidie voor producerende instellingen
  • Opengestelde Monumenten-Lening (alleen voor rijksmonumenten)
  • Medefinanciering vitale regionale infrastructuur (voor musea, podia en filmtheaters): Op 28 mei 2020 heeft het Kabinet besloten om een bevoorschotting op de compensatie voor een bedrag van € 60 miljoen aan gemeenten te verstrekken om de lokale en regionale culturele infrastructuur te borgen. De culturele sector mist door de maatregelen naar aanleiding van de economische gevolgen van COVID-19 namelijk inkomsten uit bijvoorbeeld kaartverkoop, terwijl de vaste lasten zoals huisvesting en beveiliging doorlopen. De compensatie wordt door het Kabinet via de algemene uitkering in het gemeentefonds beschikbaar gesteld aan gemeenten, die op hun beurt subsidie kunnen verlenen aan de culturele instellingen. Aanvragen lopen via de gemeenten.
  • COL – Cultuur Opstart Lening (voor alle culturele organisaties die geen gebruik kunnen maken van andere regelingen) – aanvragen via Cultuur+Ondernemen https://www.cultuur-ondernemen.nl/product/cultuur-opstart-lening
  • Inzet voor makers – via verschillende fondsen is er extra geld voor cultuurmakers https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/overzicht-regelingen-culturele-en-creatieve-sector

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds voor musea en erfgoedinstellingen voert een aantal van deze kabinetsregelingen voor de culturele, creatieve en erfgoedsector uit:

https://www.mondriaanfonds.nl/faq-covid-19/

en

https://www.mondriaanfonds.nl/2020/07/29/vragen-over-je-project-of-evenement-i-v-m-het-corona-virus/

Verder heeft het Mondriaan Fonds twee specifieke regelingen voor mobiel erfgoed, die ook openstaan voor maritiem erfgoed:

De Museumvereniging heeft de financiële regelen voor de culturele, creatieve en erfgoedsector in een overzichtelijk schema gezet:

https://www.museumvereniging.nl/media/publicationpage/publicationFile/200722_mv_beslisboom_def.pdf

Prins Bernhard Cultuur Fonds

Het PBCF heeft diverse regelingen voor culturele instellingen die door de coronacrisis getroffen zijn, zoals het Kickstart Cultuurfonds, Fonds Vrijwilligers Erfgoed, Hulp voor vastgelopen restauratieprojecten, Cultuurmakersfonds. Neem vooral contact op met een adviseur van het PBCF:

https://www.cultuurfonds.nl/nieuwsbericht/vragen-over-je-project-evenement-vanwege-de-coronamaatregelen

Samenwerkende Maritieme Fondsen

De zes Samenwerkende Maritieme Fondsen bieden ondersteuning aan maritieme projecten:

https://www.samenwerkendemaritiemefondsen.nl/SUBSIDIEaanvraag

Deze zes Samenwerkende Maritieme Fondsen boden daarnaast ook coronasteun specifiek aan getroffen maritiem erfgoed – de deadline voor aanvragen is gesloten per 31-7-2020:

https://www.samenwerkendemaritiemefondsen.nl/29/?form_20.replyids=19

NL voor elkaar

Deze website verbindt vragers en aanbieders voor coronahulp voor wie hulp nodig heeft ivm de coronacrisis:

https://www.nlvoorelkaar.nl/coronahulp/doe-mee