Archeologie, Musea en Behoud

Provinciaal Archeologisch Depot komt in Katwijk

De meerderheid van de Provinciale Staten is het eens: het nieuwe Provinciaal Archeologisch Depot moet niet in Alphen komen, maar in Katwijk. Dat steun voor het Nationaal Romeins Scheepvaart Museum is toegezegd, is een kleine troost.

Het Provinciaal Archeologisch Depot is op dit moment gevestigd in Alphen aan den Rijn. Omdat het huidige gebouw niet langer voldoet, wordt gezocht naar een locatie voor nieuwbouw. Al in 2018 zijn besprekingen gestart met Museumpark Archeon, dat het depot onder wil brengen in nieuwbouw samen met het nieuwe Nationaal Romeins Scheepvaart Museum en een geheel nieuwe entree voor het museumpark. De plannen liepen alleen flink wat vertraging op.

De blik van gedeputeerde Willy de Zoete verschoof daarom naar Katwijk als vestigingsplaats. Dat wilde Archeon niet laten gebeuren en het museumpark stuurde een brandbrief met een duidelijke kandidatuur. Ook de burgemeester stuurde een brief over de locatie van het archeologisch depot. Er werd een voorlopig ontwerp gemaakt voor het depot zodat er snel actie ondernomen kon worden. Alles om te blijven strijden voor de komst van het archeologisch depot.

Reservelocatie
Maar ondanks deze strijd heeft Alphen verloren. Het archeologisch depot komt écht in Katwijk, waarmee definitief een streep gaat door de plannen in Alphen. Een overgrote meerderheid van de Provinciale Staten koos namelijk voor Katwijk, op D66 en de SP na.

Gedeputeerde De Zoete beloofde wel alle steun toe voor het Nationaal Romeins Scheepvaart Museum wat bij Archeon gerealiseerd zal gaan worden. In dit museum moeten de beroemde Romeinse Zwammerdamschapen tentoongesteld worden. Alphen is wel aangewezen als reservelocatie voor het archeologisch depot, mocht het realiseren van het depot in Katwijk echt niet mogelijk zijn.

Lees het gehele artikel op de bron: Alphens.nl