Nieuws

Ook dialect en de Postboot gemeentelijk erfgoed

Nieuwe Niedorp – De inwonersbijeenkomst over de visie erfgoed van de gemeente Hollands Kroon werd dinsdagavond druk bezocht. In het monumentale pand Dorpshuis Prins Maurits in Nieuwe Niedorp hadden zich ruim 60 bewoners verzameld om mee te praten over de voorliggende visie van de gemeente. Aan de hand van vijf thematafels werd de visie doorgenomen op onderdelen die misten of juist aanpassing behoefden.

De avond werd afgetrapt door wethouder Lilian Peters, die benadrukte dat het niet alleen om de gebouwde omgeving ging, maar ook om tuinwallen, lintbebouwing en het open landschap. Ze vroeg de aanwezige inwoners om vooral hun inbreng te leveren, zodat zij samen met de gemeente konden bouwen aan een stimulerend erfgoed en monumentenbeleid dat uitvoering gaf aan het coalitieakkoord.

Varend erfgoed
Dat lieten inwoners zich geen twee keer zeggen en vanuit de diverse tafels werden dan ook veel uiteenlopende en goed beargumenteerde onderwerpen aangedragen als potentiële bouwstenen. Zo werd er ook aandacht gevraagd voor het varend erfgoed, zoals bijvoorbeeld de Postboot Wieringen, maar ook voor de landschappelijke glooiingen op het voormalig eiland. Ook voor de onderwaterarcheologie, de Afsluitdijk en het bijna honderd jaar geleden op het water gewonnen land van de Wieringermeer met haar karakteristieke verkaveling werden warme pleidooien gehouden.

De aanvankelijke zorg dat er mogelijk dwang zou zijn bij de status “gemeentelijk monument” was bij monumenteigenaren al snel ondergeschikt aan de faciliterende rol van de gemeente als het ging om betaalbaar onderhoud en de (te) strikte subsidievoorwaarden. De veel gebezigde term “het kost meer van stijgen dan van dekken” kon ambtelijk nog niet echt worden weggenomen, al werd wel beloofd dat deze inbreng meegenomen zou worden.

Lees het gehele artikel op de bron: Regio Noordkop

Afbeelding: de Wieringer postboot behoort ook tot het erfgoed van Hollands Kroon (archieffoto).