Nieuws

Nieuwe database over scheepswerven in Nederland

Vorige week vrijdag is een nieuwe database over scheepswerven in Nederland gelanceerd: wervendatabase.marhisdata Het doel van dit initiatief is te komen tot een database waarin de gegevens zijn opgenomen over alle in Nederland door de eeuwen heen actief zijnde of geweest zijnde scheepswerven en -hellingen ongeacht omvang.

De database heeft ook een belangrijke rol in het project Netwerk Maritieme Bronnen dat als doel heeft om objecten (schilderijen, foto’s te relateren aan een werf of schepen daar gebouwd, tekeningen, andere gegevens etc..), die zich bevinden in de diverse collecties in Nederland, digitaal onderling te kunnen koppelen en presenteren. Hierover is meer informatie terug te vinden op de website van het Maritiem Portal.

De huidige gegevens in de wervendatabase zijn verzameld in het kader van een studie naar de scheepsbouw in Nederland. Het doel is de verzameling verder uit te gaan breiden. De huidige dataset is omvangrijk, maar niet compleet. Dit geldt ook voor het vastleggen van de historie van de werven. De mate waarin dit is vastgelegd verschilt per werf. De database en website zijn in opbouw en zullen de komende periode verder worden uitgebreid met diverse zoekmogelijkheden en het vastleggen van bouwlijsten.

Ondersteuners gevraagd
Heeft u interesse in de geschiedenis van scheepswerven in Nederland, een specifieke werf of werven bij u in de regio en zou u actief willen meewerken aan het vastleggen van de gegevens hiervan neem dan contact op middels het contactformulier. Dit kan ook als u gewoonweg een helpende hand wilt toesteken en een leuke en interessante tijdsbesteding zoekt. De database is online toegankelijk en veel van de activiteiten kunnen vanuit huis worden uitgevoerd. Verder komen steeds meer bronnen bij instellingen online beschikbaar waardoor ook verder onderzoek makkelijker wordt. Het redactieteam begeleidt deze groep van ondersteuners.

Kijk hier voor meer info