Nieuws

NBKB voor scheepsinspecties

Het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) borgt samen met inspecteurs van verzekeringen en expertisebureaus de veiligheid van de binnenvaart. In de Binnenvaartkrant een gesprek met directeur Johan Schot over de activiteiten en worstelingen van zijn team.

Als zoon van een binnenschipper studeerde Johan Schot hts scheepsbouw in Dordrecht. Vervolgens werkte hij twintig jaar bij de scheepvaartinspectie, binnen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Johan heeft alles wat vaart gezien en gekeurd: van roeiboten tot schepen van de Holland-Amerika Lijn.

In Nederland besteedde de overheid scheepsinspecties al vanaf de jaren 80 steeds meer uit aan expertise­bureaus en experts van verzekeraars. In 2004 kampte de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) met een tekort aan inspecteurs. Johan: “Men stelde voor het aan de markt over te laten, maar wat als die het niet zou willen doen? We hadden al de Internationale Vereniging voor het Rijnschepenregister (IVR) die op basis van het Rijnreglement schepen keurde. Onder Resi Hacksteiner is de IVR de administratieve kant gaan doen.”

De cirkel is rond
“Hiervoor werd de stichting NBKB opgericht. We zijn sinds 2013 gemandateerd om in opdracht van de overheid scheepsinspecties uit te voeren en de certificaten af te geven. Dit onder toeziend oog van de Raad voor Accreditatie, die controleert of we aan de NEN-eisen voldoen.”

Johan was jarenlang hoofd van de afdeling inspectie bij het NBKB. Vorig jaar vroeg NBKB-directeur Henk Arntz hem zijn opvolger te worden. “Het bestuur stond achter me en voor mij was de cirkel rond. Ik doe dit tot mijn 68e en heb dan alles gedaan wat ik wilde doen.”

Het NBKB-team telt acht medewerkers. Heleen Huizinga is Johan opgevolgd als hoofd van de afdeling inspecties. “We werken zonder winstbejag, maar moeten wel onze eigen broek ophouden. We voeren zelf geen inspecties uit, maar werken samen met 35 inspecteurs van verzekeraars en expertisebureaus. Als NBKB verzorgen we de administratie en controleren we de werkzaamheden en rapportages van de inspecteurs. We proberen hen regelmatig bij elkaar te brengen zodat ze kunnen klankborden, elkaar kunnen helpen en versterken.”

ES-TRIN
Schepen worden gekeurd volgens de wet: de ES-TRIN. Die krijgt iedere twee jaar een update en is een bijzonder lijvig regelboek. “Zó dik zelfs dat ook wij soms ILT moeten vragen hoe het zit. En er komt nog meer bij, want op het vlak van motoren zit er een wereld aan te komen. Een scheepscertificaat telt veertien pagina’s en omvat veel zaken die ook in de ES-TRIN staan. Dat is wel een beetje doorgeschoten.”

In onderstaande video maakt NBKB duidelijk hoe ze werkt

Lees het uitgebreide artikel op de bron: Binnenvaartkrant

Afbeelding: screenshot uit NBKB video