Nieuws

Houten Waal Cephéé in Antwerpen wordt toch behouden

Na de vele bezwaarschriften voor het behoud van het maritiem Erfgoed statuut om de Houten Waal Cephéé heeft de stad Antwerpen besloten om het schip te behouden. Het schip zal worden overgebracht naar het droge dokken Eiland om verdere restauratie te plannen. Overbrenging zal gebeuren deels over land deels over de Schelde en is gepland voor midden augustus.

Het binnenschip type heeft een romp die precies in de toenmalige sluizen paste. Er werd ca 300 ton vracht in vervoerd, doorgaans tussen de Borinage en Antwerpen. Ze had geen motor, wel een zeer summier (gehuurd) zeiltuig en een schamel onderkomen voor de bemanning. Die hing geregeld in het span voorover om de kolos met het ‘trekzeel’ door de kanalen te jagen.

Onder ministerieel besluit van 3 maart 1994 was de Céphée officieel beschermd. Stad Antwerpen verzocht echter onlangs de bevoegde Minister van het Vlaams Gewest voor Onroerend Erfgoed om het statuut van beschermd monument aan het schip te ontnemen. Het verzoek wees op de slechte staat van het schip, waardoor verplaatsing niet eenvoudig zou zijn.

Te waardevol om te verdwijnen
Bij deze procedure hoort een Openbaar Onderzoek waartegen men bezwaar kan aantekenen. De Vrienden van het nationaal Scheepvaartmuseum lieten specialisten een eerste onderzoek uitvoeren. Zij oordeelden dat het schip – mits met een aangepaste draagconstructie – wel degelijk is te transporteren en gezien haar historische erfgoed- en nautische waarde voor restauratie in aanmerking komt.

Uiteindelijk hebben vele bezwaarschriften, ook uit andere landen, ervoor gezorgd dat het schip toch behouden blijft en er een kans bestaat dat het wordt gerestaureerd.

Afbeelding: Leo Schuitemaker