Nieuws

Historisch dokboekje naar het Zeeuws Archief

Museum Scheldewerf op het Scheldeterrein in Vlissingen heeft een bijzonder dokboekje gekregen dat gegevens bevat over alle schepen die tussen 1944 en 1970 in het droogdok op het Eiland hebben gelegen. Peter Feij van het museum heeft het boekje ter bewaring overgedragen aan het Zeeuws Archief.

“We hebben het dokboekje gekregen van de zoon van Adri van Loon, die was dokmeester van het droogdok op het Eiland”, vertelt Peter Feij. “We zijn er natuurlijk ontzettend blij mee maar vinden ook dat het dokboekje thuishoort bij het Zeeuws Archief. Het is van groot historisch belang en daar wordt het onder ideale condities bewaard. In het boekje staan alle schepen opgetekend die van 1944 tot augustus 1970 in het dok op het Eiland hebben gelegen, het moment waarop het dok overdekt is.”

Wederopbouwperiode
Ron van Maanen, senior informatiebeheerder bij het Zeeuws Archief heeft het dokboekje in ontvangst genomen. “We hadden al meer dokboekjes”, vertelt Van Maanen, die eerder het archief van De Schelde inventariseerde. “Maar dit boekje bevat weer een berg informatie die niet in de andere boekjes staat. Daarbij is het een interessante periode; de Tweede Wereldoorlog en de periode van de wederopbouw.”

Van Maanen heeft het boekje al doorgebladerd en meteen vielen hem opvallende dingen op. “Bijvoorbeeld de voormalige landingsboten – Landing Craft Tank – die bij de Dienst Droogmaking Walcheren zijn gebruikt hebben in het dok gelegen. In de jaren vijftig worden er ook Liberty-schepen hersteld, dat waren vrachtschepen die in grote getale zijn gebouwd om de koopvaardij na de oorlog weer op gang te brengen”. Volgens Van Maanen zijn de dokboekjes van groot historisch belang. “We hebben ontzettend veel foto’s van schepen die in het dok liggen, maar die foto’s zin veelal niet gedateerd. Aan de hand van het dokboekje kunnen we die foto’s nu wel dateren. Verder is er ontzettend weinig informatie bewaard gebleven over scheepsreparaties, in tegenstelling tot scheepsnieuwbouw.”

Lees het gehele artikel op de bron: internetbode

Afbeelding: Ron van Maanen (links) en Peter Feij van Museum Scheldewerf. (Foto: Annet Eekman )