Nieuws

Heemschut in actie voor behoud oude scheepswerf Franeker

Er zijn grote zorgen over het gebouw van de oude scheepswerf Welgelegen in Franeker. Door een verkoop van scheepswerf Draaisma zou de sloophamer dreigen voor het 150 jaar oude gebouw, dat geen monument is. Heemschut heeft daarom de monumentenstatus aangevraagd voor het gebouw en dringt aan op verder historisch onderzoek.

De Friese commissie van Heemschut heeft recent een melding gekregen dat de ‘Scheepswerf Draaisma’ aan het Vliet in Franeker verkocht gaat worden aan een projectontwikkelaar en dat de opstallen op korte termijn gesloopt gaan worden, ook het cultuurhistorisch waardevolle werfgebouw.

De Vereniging Vrienden Stad Franeker heeft onlangs al een brief gestuurd waarin zij vragen:

  • Vooralsnog niet mee te werken aan de sloop van het historische werfgebouw;
  • Onderzoek te doen naar behoud door herbestemming/ herontwikkeling en een nieuwe functie voor deze werf;
  • Op korte termijn in overleg te treden met de huidige en toekomstige eigenaren om het belang van behoud van deze werf bij betrokkenen aan te geven.

Heemschut heeft op basis van de bestaande zorgen de gemeente nu gevraagd het werfgebouw aan te wijzen als monument.

Lees het gehele artikel op de bron: Erfgoed vereniging Heemschut

afbeelding: de werf, foto: Vrienden van de stad Franeker