FVEN nieuws

FVEN zoekt nieuwe bestuursleden

De Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) is de koepelorganisatie van de Behoudsorganisaties van al het Varend Erfgoed. Het Nederlandse Varend Erfgoed bestaat uit particuliere en museale vaartuigen. Deze kent een grote diversiteit aan typen houten, stalen historische schepen.

De FVEN bevordert het behoud van deze collectie d.m.v. belangenbehartiging:

  • FVEN bundelt collectieve belangen van de aangesloten BO’s;
  • FVEN vertegenwoordigt het varend erfgoed naar de overheid;
  • FVEN werkt samen en onderhandelt met externe contacten, organisaties en overheden om het doel te bereiken.

En door diverse activiteiten:

  • Lobbyen;
  • Onderhandelen;
  • Opzetten van projecten;
  • Geven van advies;
  • Organiseren van bijeenkomsten.

In de Algemeen Bestuursvergadering van 7 december 2017 waren de aanwezige bestuursleden het erover eens dat het alleen met gezamenlijke inspanning mogelijk is de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) tot een succes te maken. Zie voor informatie ook het Beleidsplan 2018-2020, dat op de website te vinden is.

Er is een tijdelijk Dagelijks Bestuur benoemd, dat in ieder geval in 2018 FVEN ‘vlot’ zal trekken. Maar voor sommigen is dit tijdelijk.

U wordt hierbij uitgenodigd u te melden voor een functie die u zou kunnen en willen vervullen voor tenminste twee jaar. Wilt u een beperkte CV meesturen en vermelden welke Behoudsorganisatie u vertegenwoordigd? Het is niet nodig een bestuurslid te zijn van die Behoudsorganisatie. Wel dat u bereid bent regelmatig terug te koppelen aan dat bestuur van de behoudsorganisatie, die u vertegenwoordigt.

Hier vindt u het profiel voor de vice-voorzitter, die als eerste per eind 2018 aftreedt. Ook zijn er een aantal vacatures in de Werkgroepen Register, ICT (waaronder een webmaster), Evenementen, Kleine Schepen. Ook is er behoefte aan een fondsenwerver.

Bij interesse kunt u uw CV mailenaan Olav Loeber: vicevoorzitter@fven.nl