FVEN nieuws

FVEN zoekt bestuursleden: een secretaris en een penningmeester

De Federatie Varend Erfgoed Nederland zoekt voor haar bestuur een nieuwe penningmeester en een secretaris. Het betreft bestuursfuncties op vrijwilligers basis.

Vacature algemeen secretaris FVEN
De secretaris vormt het centrale ankerpunt van de Federatie met vergaande delegerende bevoegdheden; is ondersteunend naar alle vertegenwoordigers van de huidige 15 aangesloten Behoudsorganisaties. Stelt zich dienstbaar op om de beleidsvoorbereidende – en besluitvormingsprocessen in goede banen te leiden, zodanig dat alle aangesloten behoudsorganisaties hun inbreng kunnen leveren. Dit vergt een bereidheid zich ontvankelijk open te stellen voor, soms aan elkaar tegengestelde opvattingen.

Daarnaast vertegenwoordigt de secretaris de FVEN naar buiten en wordt er in samenspraak met andere leden van het DB, deelgenomen in overleggen met partnerorganisaties, overheden (leden van de Tweede Kamer, ministeries, agentschappen, provincies en gemeenten) en met de koepelorganisaties van het mobiele erfgoed in brede zin (de sectoren weg, rail, luchtvaart).
Door een notulist wordt zorg gedragen voor de notulering van de DB en AB vergaderingen. De functie van onafhankelijk notulist is echter per 1 september ook vacant geworden.
Het tijdsbeslag voor de functie van secretaris is door de bank genomen twee à drie dagen per week. De maanden juli en augustus vormen de periode van het zomerreces waarin al het bestuurlijk werk op een laag pitje staat.

Vacature voor penningmeester
De penningmeester draagt zorg voor een goede en verantwoorde administratie van de geldstromen van de Federatie en bereidt het financiële beleid van de Federatie voor, in samenspraak met de overige DB-leden. Daarnaast stelt de penningmeester de concept jaarbegroting op en bewaakt de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting, vastgestelde budgetten en gemaakte financiële afspraken. De penningmeester doet betalingen en int de bijdragen en contributies. Daarbij houdt hij/zij een overzichtelijke financiële administratie bij.

In tegenstelling tot de veelheid van aandachtspunten die behoren tot de functie van penningmeester beslaat de inzet voor deze functie slechts enkele uren per maand. De maandelijkse vergaderingen van DB en AB nemen de meeste tijd in beslag. Daarnaast zijn naast het organisatorische werk circa 4 uren per maand gemoeid.

Kijk hier voor uitgebreide info over deze vacatures