FVEN nieuws

FVEN hield een bijzondere Algemene Bestuursvergadering

Op 27 oktober hield de FVEN een bijzondere Algemeen Bestuursvergadering in Vreewijk. Onder leiding van dagvoorzitter Frank Ratelband werden bestuurs- en commissieleden uit de aangesloten behoudsorganisaties en adviseurs van de federatie uitgenodigd deel te nemen aan een interactieve discussiedag. Als gastspreker gaf Alexander de Vos van de traditionele scheepswerf Klaas Hennepoel een zeer boeiende presentatie over de werf en de boeier voor de Tsaar.

Voorzitter van de FVEN Rolf van der Mark gaf een terugblik over 2018 en de opgedane ervaringen van het in december 2018 aangetreden dagelijks bestuur. Vervolgens splitsten de aanwezigen zich op in 4 groepen waar een aantal stellingen werden bediscussieerd. Besproken werden onderwerpen als vergaderfrequentie, verplichtingen van de behoudsorganisaties, financiën en het verder vullen van het Register Varend Erfgoed .

Als de belangrijkste prioriteiten van FVEN zijn genoemd zichzelf goed te presenteren, wet- en regelgeving, het register, subsidiewerving, professionalisering, lobby bij politiek Den Haag en aandacht voor het immaterieel erfgoed (de scheepsambachten).

Ook het organiseren van een jaarlijks FVEN evenement met een congres tijdens Suydersail in Lelystad werd uitgebreid besproken.

De uitkomsten van de discussie groepen werden plenair besproken en Rolf van der Mark gaf een voorzet over de plannen voor 2019.

De inzet van alle aanwezigen was zeer positief en besloten werd, dit tot een jaarlijks terugkerende activiteit te maken.