Archeologie & Musea

Expositie over bijzondere geschiedenis scheepswrak in Mechanisch Erfgoedcentrum in Dronten

FVEN
EOC

In het Mechanisch Erfgoedcentrum in Dronten is in oktober, in het kader van de de maand van de geschiedenis, een expositie te zien waarin de bijzondere geschiedenis van het scheepswrak ‘De IJssel’ uit de doeken wordt gedaan.
In de nacht van 27 september 1880 varen twee stoomschepen in tegengestelde richting op het traject Amsterdam-Zwolle. Halverwege, zeven kilometer ten zuiden van Schokland, in de Kamperketel, komen ze met elkaar in aanvaring, waarbij een van de stoomschepen zinkt.

Vermoedelijk wrak
Tachtig jaar later, op 8 maart 1960, maakt landbouwkundig opzichter R.A. Graumans melding van een vermoedelijk wrak op kavel L10 van de droog gevallen polder, akker 41 van af de weg, 5 meter uit de 40e greppel en 100 meter vanaf de sloot L9/10. Op 28 juni voeren H. van Veen en B. van Dalen een verkenning uit met peilijzers; een uitgebreide verkenning is niet mogelijk door de hoge luzerne.

Na het maaien van de luzerne wordt het scheepswrak L10 op 13 juli 1960 opnieuw verkend door Van Veen en Van Dalen. De juiste ligging, lengte (35 meter) en breedte (4,5 meter) worden bepaald. Dwars over het schip heen is een greppeltje gegraven waardoor te zien is dat het om een wrak met een ijzeren huid gaat.

Berghout
Aan de bovenzijden van de boorden is deze huid afgedekt door een houten balk, waarvan het buiten het schip uitstekende gedeelte dienst deed als berghout. Vondsten die een datering mogelijk zouden kunnen maken worden niet gedaan. De aanwezigheid van moerbouten aan het wrak duiden echter op een geringe ouderdom (± 1920).

Er zijn enkele voorwerpen uit het wrak bewaard gebleven zoals een pikhaak, een lasthaak, een kruikje, een handgreep van een sabel, een as met wiel en een bronzen plaatje van de stoomketel met opschrift ‘Rotterdam 1880, 5,5 at. Walker Stronck en van Delden’.

‘Wie verloor een stoomschip?’

Lees het uitgebreide artikel op de bron: Flevopost

Afbeelding: Het wrak van de ‘IJssel’. Foto: Directie van de Wieringermeer