Nieuws

Brandblussers: welke moet ik hebben?

Brandblussers. Aan de buitenkant lijken ze verdacht veel op elkaar, maar het gaat om de inhoud. Ieder blusmiddel heeft voor- en nadelen en is maar geschikt voor bepaalde typen brand, het bekende ABC’tje. We frissen de brandkennis even op en kijken meteen naar de nieuwste blusuitdaging: de lithium–ion accubrand.

Pictogrammen op de brandblusser geven aan welke brand hij kan blussen. De belangrijkste brandklassen zijn:
A = brand van vaste stoffen, bijvoorbeeld hout, plastic
B = brand van vloeistoffen, bijvoorbeeld gasolie, benzine
C = brand van gassen, bijvoorbeeld butagas

Bij de blusmiddelen zijn er drie smaken: poeder, schuim en CO2. Hoe kies je en wat is wijsheid? De voor- en nadelen van de verschillende blusmiddelen kan je hier bekijken.

Lithiumbrand: fel en haast niet te stoppen
Een nieuw type brand is die van lithium batterijen. Ze zitten in smartphones en laptops, in elektrische fietsen, auto’s en boten. We zien ze ook steeds vaker in de binnenvaart. Door oververhitting of schade kunnen ze ontbranden en dan ontstaat een kettingreactie en een enorm felle brand. Let op: dit is geen metaalbrand, maar een chemische reactie. De brandweer bestrijdt een lithiumbrand door te koelen en dat is niet zonder risico, want water blust de brand niet maar maakt hem juist erger. Er zijn sinds kort speciale brandblussers voor dit type brand die werken met een koelende gel. Deze zijn nog niet erkend door de ILT voor de binnenvaart, maar wel door de Rijksoverheid goedgekeurd voor huis-tuin-en-keukengebruik. Voor de eigen veiligheid kan het geen kwaad om er daarvan een aan boord te nemen.

Brandende vragen
Wat zijn de wettelijke eisen aan brandblussers en brandblusinstallaties? Wat te doen als de brandblusser is leeggelopen?
Lees het via varendevrienden.eoc.nl

Afbeelding: een brandende Laptop, foto EOC