Advertorial

Belevingsonderzoek RWS Zeevaart 2021

EOC
FVEN

Rijkswaterstaat (RWS) hoort graag de mening van de zeevarenden over hun dienstverlening, zodat zij hun werk beter kunnen doen en zeevaarders beter door hen worden geholpen. Daarom nodigt RWS u als zeevarende uit voor het Belevingsonderzoek Zeevaart.

Globaal overzicht van het E.E.Z.

Om inzicht te krijgen hoe u de vaarwegen binnen de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (E.E.Z.) ervaart willen we een beroep doen op uw kennis en expertise als zeevarende. Een E.E.Z. is het gebied dat zich tot 200 zeemijl (370,4 km) buiten de kust van Nederland uitstrekt. U maakt gebruik van de vaarwegen en een betere expert dan een gebruiker van de vaarwegen kan Rijkswaterstaat niet bedenken.

Met behulp van dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de vaarwegen worden ervaren en gewaardeerd als het gaat om bijvoorbeeld veiligheid, informatievoorziening en werkzaamheden. Hieronder leest u meer over het onderzoek en hoe u mee kunt doen.

Waarom is uw deelname zo belangrijk?
Met het Belevingsonderzoek Zeevaart krijgt RWS zicht op uw ervaringen en wensen. De resultaten worden gebruikt voor beleids- en uitvoeringsadviezen en vertaald in verbeteracties. Uw deelname is daarom erg belangrijk!

Start vragenlijst
U start de vragenlijst door de volgende link aan te klikken:

www.startvragenlijst.nl/zeevaart

Vul de vragenlijst helemaal in
U kunt de vragenlijst invullen tot en met zondag 10 oktober. Het invullen kost u ongeveer 15 minuten. Uw privacy is gewaarborgd want de door u gegeven antwoorden worden losgekoppeld van uw naam en e-mailgegevens. U kunt de uitkomsten van het onderzoek begin 2022 terugvinden op de website van Publicatieplatform UitvoeringsContent (https://puc.overheid.nl/).

Heeft u inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Wouter Laurentiu via wouter.laurentiu@rws.nl of Patrick Sevarts via patrick.sevarts@rws.nl.

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van I&O Research door een e-mail te sturen naar helpdesk@ioresearch.nl of door (gratis) te bellen naar 0800-0191.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Afbeelding: © Marten Idema