FVEN nieuws

Beleidsdag van de FVEN gaat voor professionalisering

Op zaterdag 26 oktober heeft in Vreeswijk de jaarlijkse beleidsdag van de FVEN plaatsgevonden. Deze dag werd geleid door de dagvoorzitter Frank Ratelband. De federatie maakt een roerige tijd door. Er staat veel op het spel wat de toekomst van onze schepen aangaat. Er werd levendig gediscussieerd over belangrijke thema’s zoals welke bijdrage het Varend erfgoed dient aan het milieu en het duurzaam maken van de schepen, hoe moet het Register waar alle schepen in vermeld dienen te staan gevuld worden. Hoe duurzaam kun je het maken? Dat valt niet mee gezien de grote verschillen die er bestaan tussen kleine zalmschouwen en uit de kluiten gewassen stoomsleepboten.

De aanwezigen op de beleidsdag van de FVEN

Martijn Vermeer en Martine van Lier gaven in hun presentatie  voorbeelden van hoe een en ander uitpakt als het gaat om het duurzaamheid maken van schepen. Iedereen was het erover eens dat het beste behoud betekent dat schepen moeten kunnen blijven varen. Dat valt niet mee als het krijgen van een hypotheek voor je schip zo goed als onmogelijk is geworden, de bestaande bemanning vergrijst en het aantal vrijwilligers vanuit de behoudsorganisaties dat bereid is taken op zich te nemen, terugloopt.

De FVEN bepleit dan ook in het beleidsplan voor 2020-2022 voor een andere koers wat inhoudt dat een gedeelte van de taken overgedragen wordt aan een professionele organisatie. Daarmee kunnen zaken als het verkrijgen van een wettelijke status voor het Varend erfgoed, de financiering van schepen etc. structureel aangepakt worden. Dat kan alleen maar gerealiseerd worden met financiering door de overheid. Om het eigen geluid van de federatie te versterken wil de FVEN ook meer een eigen koers gaan varen los van de andere mobiele sectoren zoals de auto’s, trein en vliegtuigen. Men is ervan overtuigd dat dit meer zoden aan de dijk zet.

Tijdens Sail Amsterdam, de Traditionele Schepenbeurs in Den Helder en BOOT Holland in Leeuwarden wil de FVEN zich nadrukkelijker presenteren evenals komend voorjaar in Hoorn tijdens het jaarlijkse congres van de VNG (Vereniging Nederlands Gemeenten).

Al met al heeft de federatie genoeg elan om de toekomst tegemoet te treden en zal het van veel factoren afhangen wat daarvan gerealiseerd kan worden. Vervolgens hebben wij afscheid genomen van onze vicevoorzitter Olav Loeber, die door Rolf  van der Mark hartelijk werd bedankt voor zijn inzet de laatste 2 jaar.

Het verslag van de beleidsdag staat binnenkort op de website van de FVEN

Foto: Voorzitter Rolf van der Mark bedankt scheidend vice-voorzitter Olav Loeber voor zijn inbreng. Foto Huib Haccou