Archeologie, Musea en BehoudNieuws

Behoudsorganisaties: laat u zien!

Restauratie-activiteiten en onderzoek van de behoudsorganisaties en museumstichtingen voor varend erfgoed komen vaak onvoldoende in het nieuws. Scheepspost doet een oproep aan behoudsorganisaties om zich meer te laten zien.

Dat de behoudsorganisaties en de vele stichtingen in de wereld van het varend erfgoed zeer actief zijn is geen geheim. Toch wordt er door de organisaties weinig gepubliceerd over het vele werk van de vrijwilligers, zowel op het terrein van restauratie en behoud als over onderzoek naar de geschiedenis. Evenementen worden wel gemeld en nemen we op in de agenda (wordt in de komende maanden weer actief). En als er een project is afgerond zoeken de initiatiefnemers en harde werkers ook nog wel het nieuws, maar over de vorderingen tijdens de vele uren naarstig onderzoek en noeste arbeid horen we weinig.

Helemaal onlogisch is dat niet. Vaak is het moeilijk om tijdens het proces iets te zeggen over de vorderingen. Niettemin tonen stichtingen op hun websites soms fraai beeldmateriaal van de voortgang van een restauratie, of prenten die tevoorschijn komen bij onderzoek. Over veel van die beelden zijn mooie verhalen te vertellen, die door anderen weer gretig worden gelezen. Als ze gepubliceerd worden, tenminste.

De redactie van de Scheepspost roept zijn lezers daarom op om scheutig te zijn met interessant beeldmateriaal van de eigen restauratie-, onderhouds- en onderzoeksactiviteiten, en de bijbehorende verhalen. Wij laten graag uw noeste arbeid zien, en vertellen anderen graag over het vele werk dat door u wordt verricht.

U kunt uw publicaties rechtstreeks richten aan de redactie. Verhalen ontvangen we graag in Word, beeldmateriaal in een zo hoog mogelijke resolutie (minimaal 1200 x 800 pixels) als aparte bijlage.