Nieuws

Bal weer terug aan ‘stormpaal’ op Urk

Stormachtig weer op komst? Daar leek het maandagmiddag op Urk wel even op, toen de stormbal aan de seinpaal werd gehesen door wethouder Freek Brouwer en Wouter Kramer, een vrijwilliger van de Historische Westhaven. Maar van opvallend veel wind was geen sprake; het historische aangezicht van Urk werd enkel weer in ere hersteld.

Voor schepen en vissersboten op de Zuiderzee die nog geen beschikking hadden over bijvoorbeeld een radio of radiotelegrafie waren stormseinpalen belangrijk. Bij de vuurtoren van Urk was er ook één te zien vanaf het water. Door middel van een systeem met gekleurde ballen en kegels werden schippers geïnformeerd over de windrichting en gewaarschuwd voor eventuele stormen die op komst waren. De seinen waren zo van grote afstanden nog goed te zien, hoewel de bewoners van het voormalige eiland zelf vroeger de paal ook altijd goed in gaten hielden.

.

Aangezicht
In het huidige coalitieakkoord van Urk is de wens uitgesproken dat zichtbare historische uitingen zo veel mogelijk in waarde worden hersteld. In 2015 is de historische stormpaal bij de vuurtoren daarom al gerestaureerd. Nu is maandagmiddag ook de bijbehorende stormbal weer aan de paal gehesen. En daarmee is het historische aangezicht van Urk weer in oude luister hersteld, aldus de gemeente.