Nieuws

580.000 euro voor de restauratie van drijvende stoomkraan in Antwerpen

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 580.688,68 euro toe voor de restauratie van de drijvende stoomkraan nr. 9 in Antwerpen. Stoomkraan nr. 9 is de enige overblijvende grote, drijvende stoomkraan in Vlaanderen en vermoedelijk zelfs de enige in Europa. De stad Antwerpen kocht de kraan na de Tweede Wereldoorlog omdat veel grote drijvende kranen tijdens de oorlog opzettelijk tot zinken waren gebracht om de sluizen van de Antwerpse haven te blokkeren. Deze kraan is dus onlosmakelijk verbonden met de naoorlogse geschiedenis van Antwerpen.

De drijvende stoomkraan nr. 9 ligt momenteel in een wachtdok aan kaai 403 om zo snel mogelijk in een droogdok grondig na te zien en te herstellen. De kraan werd in 2009 een laatste keer gedokt voor nazicht en herstellingen onder de waterlijn.

“Sinds 2018 is stoomkraan nr. 9 erkend als open erfgoed en is er voor de komende 10 jaar een beheersprogramma goedgekeurd. Het doel van een beheersprogramma is om de erfgoedelementen en de operationele staat van het vaartuig te behouden, herstellen of eventueel te reconstrueren”, verduidelijkt minister Diependaele.

Onderzoek van Monumentenwacht wees uit dat een volledige restauratie van de ponton nodig is. Ondertussen wordt de kraan ook volledig ontroest. Waar nodig wordt de staalstructuur hersteld en duurzaam geschilderd. Nadien kan de kraan terug naar het Bonapartedok van Antwerpen waar ze deel uitmaakt van de collectie historische walkranen van het Museum aan de Stroom (MAS).

Lees het gehele artikel op de bron: HLN.be