Archeologie, Musea en Behoud

50 jarig jubileum Actie Red Romeins Schip Zwammerdam

Op 11 januari 2024 was het 50 jaar geleden dat de “Actie Red Romeins Schip Zwammerdam” werd ingezet door architect Latief Perotti te Alphen aan den Rijn. Doel was om schepen uit de Romeinse tijd van ondergang te redden.

Voor dat doel moest geld ingezameld worden voor de aanleg van een damwand, in eerste instantie rondom een 34 meter lange platbodem vrachtschip uit de Romeinse tijd.  Dat schip bleek deel van een Romeins scheepskerkhof dat tijdens bouwwerkzaamheden op een diepte van ± 6 meter onder het maaiveld werd aangetroffen op het terrein van de toenmalige “Hooge Burch” te Zwammerdam, gemeente Alphen aan den Rijn.

Het betrof een “gaaf” schip. In de grond laten zitten en laten doorklieven met heipalen was geen optie. Een hoogleraar beklaagde zich hierover in de pers. Architect Latief Perotti reageerde adequaat en vond de hoogleraar aan zijn zijde om een actie te starten tot behoud van het Romeinse schip. Een aannemer berekende de kosten voor de damwand op 250.000 gulden.

Op 25 januari en 31 maart 1974 bezocht H.M. Koningin Juliana de vindplaats. De Herald Tribune, Paris match, New York Times, Frankfurter Algemeine etc. besteedden aandacht aan de actie, die  280.000 gulden opbracht. Uit alle lagen van de Nederlandse bevolking kwam financiële steun, zowel van het bedrijfsleven, serviceclubs, verenigingen als talloze lagere en hogere scholen, alsmede universiteiten.

Meerdere schepen werden in Zwammerdam aangetroffen en geborgen. Deze werden in het Museum Ketelhaven geconserveerd. Uiteindelijk vormde de vondst van de Romeinse schepen de aanleiding voor het initiatief tot het Archeologisch Themapark Archeon.

Lees het hele artikel in de nieuwsbrief van NauticLink.

Meer informatie op de website van het Archeon.