Archeologie, Musea en BehoudNieuws

Zeilvaartlexicon Van Beylen gedigitaliseerd

Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een project opgestart met als doel de informatie uit het Zeilvaart Lexicon van J. van Beylen vrij beschikbaar te stellen.

In 1985 verscheen het Zeilvaart Lexicon van J. van Beylen. Dit uitgebreide werk bevat ongeveer 7.000 nautische termen met uitleg en een vertaling in het Engels, Frans en Duits. Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een project opgestart met als doel de informatie uit het Lexicon vrij beschikbaar te stellen voor zowel de vrijwilligers als professionele onderzoekers die geïnteresseerd zijn in maritieme geschiedenis.

Het lexicon geeft een uitputtende opsomming van alle mogelijke onderdelen van het klassieke zeilschip, van jacht tot windjammer, met uitleg en vele tekeningen. Achterin het lexicon is een aantal fraaie glansdrukafbeeldingen opgenomen.

Dr. Jules van Beylen (1918 – 2000) studeerde tekenen en beeldhouwen aan de Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Hij was een leerling van zeeschilder Maurice Seghers en verwierf grote faam als modelbouwer. Na een zelfstudie Scheepvaartgeschiedenis werd hij in 1969 aangesteld als bibliothecaris van het Nationaal Scheepvaartmuseum in Antwerpen. Ook was hij bibliothecaris van de Marine Academie van België en medeoprichter van het Institut International de Culture Maritime in Freiburg.

Als redacteur was hij verbonden aan de 7-delige Maritieme Encyclopedie en de Maritieme Geschiedenis der Nederlanden. In 1985 verscheen van zijn hand een gezaghebbend werk over de botter.

Je kunt het Lexicon hier downloaden.