Welke schipper kan nog vertellen over de tijden van de Zuiderzee

Voor een podcast over scheepswrakken in de voormalige Zuiderzee is Hi-Level Media producties op zoek naar een nog levende oud-schipper die op de Zuiderzee heeft gevaren en kan helpen het verhaal van het werkelijke leven op en rond de Zuiderzee tot leven te brengen.

In de voormalige Zuiderzee liggen vele oude scheepswrakken. Maritiem archeoloog Yftinus van Popta onderzocht verschillende scheepwrakken in de Noordoostpolder. Zo heeft van Popta, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, inmiddels meerdere scheepswrakken weten te lokaliseren en te identificeren. Bijzonder was de identificatie van de schepen ‘de Hoop’ en ‘De Drie Gebroeders’, waarvan eerder in de Scheepspost melding is gemaakt.

Podcast serie “Het Wrakke Water”
In de podcast serie “Het Wrakke Water” wordt de zoektocht en het onderzoek van maritiem archeoloog Yftinus van Popta gevolgd. een aantal scheepswrakken en de persoonlijke verhalen die achter elk van deze schepen schuil gaan, zullen op basis van archeologisch onderzoek, archiefmateriaal en overlevering van nabestaanden worden gereconstrueerd; wat er destijds precies is gebeurd en wat de gevolgen van de verschillende rampen zijn geweest.

Om het verhaal van de vaart op de Zuiderzee beter duidelijk te maken wordt nu gezocht naar mensen die nog kunnen vertellen over deze tijd. Oud schippers of misschien mensen die van hun familie veel verhalen hebben gehoord. Ook wil Jon Hille van Hi-Level Media graag eens meevaren op een historisch zeilschip om het gevoel, de geluiden en verhalen van zo’n ervaring zo scherp mogelijk vast te leggen.

Hi-Level Media wil bijdragen aan het verbeteren van de beleving van het maritiem erfgoed door op een innovatieve manier het bij velen nog onbekende maritieme verleden van Flevoland in geluid tot leven te brengen middels een podcast serie.

Denk je dat je iets kan betekenen voor deze podcast serie, neem dan contact op met Jon Hille: jon@hi-level.nl of telefoon 06 502 950 55