Weereldwijd liggen ruim 1600 Nederlandse scheepswrakken

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed deed op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek naar gezonken en vermiste schepen van Nederlands eigendom in de wereld. De gegevens van in totaal 1626 schepen zijn bij elkaar gebracht en vandaag gepubliceerd in het rapport ‘Wrakkentelling. Een kwantitatief onderzoek naar Nederlandse scheepswrakken in de wereld’.

Meer inzicht gewenst in aantallen wrakken
De wrakkentelling werd gestart naar aanleiding van de ophef die ontstond over de illegale berging van de Nederlandse oorlogsschepen Hr. Ms. De Ruyter, Java en Kortenaer (Slag in de Javazee). De Tweede Kamer gaf het programma Maritiem Erfgoed Internationaal van de RCE opdracht om dit onderzoek te starten, met als doel om beter in beeld te hebben om hoeveel wrakken het gaat en zo inzicht te krijgen in de omvang van het beheer van dit Nederlands maritiem erfgoed wereldwijd. Bij het onderzoek kregen de wrakken die ook als oorlogsgraf bestempeld kunnen worden de hoogste prioriteit.

Beheer van Nederlandse scheepswrakken overzee
Nederland claimt het eigendom van deze scheepswrakken om ons cultuurhistorisch erfgoed overal ter wereld te kunnen beschermen en beheren.

Werken aan toekomstig beheer
Martijn Manders, programmaleider Maritiem Erfgoed Internationaal: “De wens was om meer inzicht te krijgen in die aantallen scheepswrakken waar Nederland verantwoordelijk voor is. Dit is een eerste inventarisatie die de komende jaren verder zal worden aangevuld. Een belangrijke stap, waarbij we vanuit een aangescherpte definitie en staatsrechtelijk perspectief meer te weten zijn gekomen. Naast deze stap is het minstens zo belangrijk om vanuit onze morele verantwoordelijkheid te blijven kijken naar maritiem erfgoed: hoe draagt het bij aan de kennis over onze geschiedenis en het verhaal van Nederland? We blijven hieraan werken, vanuit een meervoudig perspectief. Naast continue inzet hierop is onze volgende opdracht om vliegtuigwrakken in kaart te brengen.”

Scheepswrakken online op de kaart
Informatie over scheepswrakken wereldwijd is terug te vinden op de website Maritime Stepping Stones (MaSS). MaSS is een database met verhalen over wrakken en sites onder water. De database is voor archeologische professionals en vrijwilligers, maar ook voor iedereen die meer wil weten over maritiem erfgoed.

Lees het gehele artikel op de bron: RCE

Afbeelding: Impressie van het wrak van de Vrouw Maria voor de Finse kust, Tiina Miettinen, Nationale raad voor Oudheden