Waterwonen als Nederlands immateriëel erfgoed

De Stichting Behoud Cultuur Waterwonen in Nederland (SBCW) is opgericht om de cultuur van het waterwonen als oer-Nederlandse erfgoed, te beschermen en door te geven aan volgende generaties. Mede daarvoor roepen zij op om mensen een enquete te laten invullen.

We willen daartoe het waterwonen als immaterieel erfgoed op de lijst van de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland laten plaatsen, zodat het onder de UNESCO Conventie inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed valt, wat mede door Nederland is ondertekend.
Daarmee verplicht Nederland zich te zullen inspannen om het immaterieel erfgoed te beschermen en dat biedt kansen voor het waterwonen!

De stichting wil het volgende bereiken:

  • de cultuur van het waterwonen (op een vaste plaats of reizend) te behouden en te beschermen voor de toekomst;
  • de keuzevrijheid voor het waterwonen te behouden en beschermen voor de toekomst;
  • bewustwording te stimuleren van het belang van ons immateriële erfgoed waterwonen;
  • bewustwording te stimuleren van de kwaliteiten en voordelen van waterwonen;
  • meer positieve beeldvorming te creëren van waterbewoners;
  • waterwonen gelijk te laten trekken aan alle woonvormen op de wal ten aanzien van wettelijke bescherming, financiering en verzekering;
  • dat er een (landelijk) beleidskader komt ten aanzien van nieuwe en bestaande ligplaatsen en/of woonschepen.

Om deze doelstellingen te dienen wil de SBCW inzetten op de kracht van de erfgoedgemeenschap; de ‘community’. Om te kunnen bepalen wat de samenstelling is van die community, waar deze zich bevindt, wat ons waterbewoners bindt, welke gebruiken, waarden, tradities er zijn, willen we graag een enquête eruit doen. Op deze manier kunnen we een werkwijze ontwikkelen om toe te werken naar het behoud van het cultureel (immaterieel) erfgoed, middels actieve erfgoedparticipatie.

Enquête waterwonen
Voor de aanvraag van plaatsing op de lijst van Nederlands immaterieel erfgoed hebben we jullie hulp nodig! We willen graag weten wat de cultuur is en gewoontes zijn van het wonen op het water, de identiteit van waterbewoners en wat ons (ver)bindt én hoe we dit kunnen versterken en doorgeven aan de volgende generatie.
DOE MEE, vul de enquête in en stuur deze ook door naar andere waterbewoners. Hoe hoger de respons, hoe sterker we staan.De enquête wordt anoniem ingevuld en wordt gebruikt als onderdeel van de aanvraag immaterieel erfgoed. Bedankt voor het mee doen!

Voor meer info betreffende onze stichting en de enquête: erfgoedwaterwonen

Voor meer info over het immaterieel erfgoedverdrag kijk je hier

Kijk hier voor het projektplan van erfgoedwaterwonen (pdf)