Vikingschepen in slechte staat in Oslo

Het is al langer bekend dat de Viking-schepen in het Vikingschepen Museum in Oslo in een slechte staat verkeren. Uitgebreide onderzoeken naar de conditie van de schepen van Gokstad en Oseberg in de afgelopen jaren hebben nu geconcludeerd dat onmiddellijke actie vereist is om grote schade te voorkomen.
 
De Noorse overheid is zich hier al vele jaren van bewust. Maar jaarlijkse begrotingen hebben herhaaldelijk nagelaten om de nodige fondsen voor behoud toe te wijzen. Onlangs presenteerde de regering haar herziene begroting in het Noorse parlement. Wederom zijn geen middelen toegewezen voor behoud. Forbundet KYSTEN en een aantal organisaties in Noorwegen dringen er momenteel bij het parlement op aan om de nodige fondsen toe te kennen om verdere schade aan de schepen onverwijld te voorkomen.
 
De Viking-schepen welke eind 1800 zijn opgegraven, worden tentoongesteld in het Viking Ship Museum in Bygdøy in Oslo. De regering heeft ermee ingestemd om het museum uit te breiden en nieuwe faciliteiten te bouwen in de museumsite, die beter geschikt zal zijn voor de schepen en voor de Vikings-schatten die met hen werden gevonden.
 
Samen met Noorse staafkerken zijn de Viking-schepen de belangrijkste bijdrage van Noorwegen tot het werelderfgoed. Het verval van deze Vikingschepen zou een ramp betekenen voor het Noorse maritiem erfgoed.

Het Viking Ship Museum in Oslo vind je hier