Vierde EOC-Traditionele Schepen Beurs: het schip en haar verhaal

Het Nautisch Kwartier op Willemsoord in Den Helder staat van 8 tot en met 10 november geheel in het teken van de 4e EOC-Traditionele Schepen Beurs. Het thema van de beurs is dit jaar ‘Het schip en haar reis’ en ook deze keer wordt nauw samengewerkt met het Marinemuseum, het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers, de Scheepstimmerwerf Willemsoord, het lichtschip Texel en Museumhaven Willemsoord. Hoofdsponsor van het evenement is EOC Scheepsverzekeringen.

De beurs wordt opnieuw gehouden in Gebouw 66, de voormalige mastenmakerij uit 1825 met een prachtige houten dakconstructie. Het monumentale gebouw biedt voldoende ruimte voor standhouders en behoudsorganisaties om zich te presenteren, alsmede voor het houden van workshops en lezingen.

Volgens beursmanager Jet Sluik staat er voor dit jaar een reeks bijzondere lezingen op het programma. “Uiteraard zal verslag worden gedaan over het feit dat de meer dan 100 jaar oude zeilende haringlogger Tecla met succes de Noordwest Passage heeft doorvaren en hiermee een prestatie van formaat heeft geleverd. Verder wordt stilgestaan bij het 100-jarig bestaan van de zeilbrik Morgenster, en worden de levensloop en restauratie van de stoomsleepboot Noordzee en de historie van de Helderse botters en de motorreddingboot Dorus Rijkers nader belicht.

Fairtransport zal op haar beurt een voordracht houden over haar zeilende handelsvaart-activiteiten. Maar er is nog ruimte voor andere scheepsverhalen. De bedoeling is om al deze verhalen in een boekwerkje te bundelen. Ook zal op de beurs aandacht worden besteed aan het innovatieve Windvinder project.”

De Traditionele Schepen Beurs mag zich zowel nationaal als internationaal in een steeds groeiende belangstelling verheugen. Naast uit heel Nederland konden er op de vorige editie ook bezoekers uit België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje worden verwelkomd. In 2018 telde de beurs bijna 80 standhouders en ruim 3.000 bezoekers. Aanwezig waren stands met onder andere oude ambachten, scheepsbenodigdheden, kleding, maritieme boeken, noviteiten over energieopwekking en voortstuwingssystemen, alsmede informatie over bijzondere zeilreizen en activiteiten behoudsorganisaties en werven.

Blikvangers
Traditiegetrouw staat er dit jaar tijdens de beurs ook weer een bijzonder schip op de helling van de museumhaven. Een andere blikvanger, de clipper Stad Amsterdam, wordt op 27 oktober op het Willemsoordcomplex verwacht en zal kort daarop voor een grote onderhouds- en reparatiebeurt worden drooggezet in het monumentale dok 2. Dit bevindt zich pal achter de beurshal. De Stad Amsterdam zal bijna een half jaar op Willemsoord blijven. Maar ook de aan de Boerenverdrietsteiger afgemeerde zeilbrik Morgenster zal zeker de aandacht trekken met de viering van haar 100-jarig bestaan. Verwacht wordt dat één van de zeilende handelsvaarders van Fairtransport Shipping kan worden bezocht. En onder de circa 50 gastschepen bevinden zich ook enkele slaapslepen voor bezoekers die één of meerdere nachten willen overblijven en schepen die te koop worden aangeboden. Verder kan er elke middag worden deelgenomen aan een gratis rondleiding over het Willemsoordcomplex. Als vanouds zal het Scheepsfolk weer diverse optredens geven.

Uitstapjes
Net als voorgaande jaren zijn ook deze keer het Marinemuseum en het Reddingmuseum nauw aan het evenement verbonden. Door het tonen van het als toegangsbewijs dienende polsbandje kunnen tijdens de beurs beide musea gratis worden bezocht. Vorig jaar hebben bijna 1.000 personen hiervan gebruik gemaakt. Het bandje verschaft eveneens gratis toegang tot het prominent voor de beurshal afgemeerde lichtschip Texel. Hier zijn vorig jaar circa 500 personen een kijkje komen nemen.

De Scheepstimmerwerf Willemsoord, die is ondergebracht in de zich naast de beurshal bevindende Medemblikkerloods, is een bezoek meer dan waard. Hier zijn diverse houten boten in aanbouw of worden er gerestaureerd. Op verzoek geeft de bekende bootbouwer Bert van Baar tekst en uitleg over het ontwerpen en bouwen van diverse typen houten boten.

Verder kunnen in de museumhaven veel bijzondere traditionele schepen worden bezichtigd, waaronder de pas weer in de vaart gekomen stoomsleper Noordzee en de meer dan 100 jaar oude zeilklipper Emanuel die aan de afbouwkade wordt gerestaureerd. Naar verwachting liggen er begin november meer dan 50 traditionele schepen in de museumhaven, waaronder botters, aken, tjalken, reddingboten, slepers en zeilschepen.

Kijk hier voor meer info