Verzekeringsdekking en geldigheid certificaten vanwege COVID-19

Voor verzekeraar EOC is een geldig certificaat een voorwaarde voor de polis-dekking. In het voorjaar van 2020 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aangegeven tijdelijk niet meer te handhaven op de geldigheidsduur van certificaten vanwege COVID-19. Hier worden sinds december wel een aantal voorwaarden aan gesteld.

EOC heeft tijdens de crisissituatie haar voorwaarde van een geldig certificaat opgeschort en heeft zich op die manier achter de maatregelen van de overheid geschaard. Hierdoor bleef dekking bestaan voor wat betreft de verzekering. Dat blijft ze doen, zodat er onder bepaalde voorwaarden gevaren mag worden met een verlopen certificaat, tot uiterlijk 1 augustus 2021.

Voorwaarden voor het niet handhaven op overschrijding van geldigheidsduur van documenten

  • De veiligheid en veilige vaart mag niet in het gedrang komen.
  • De vereiste documenten waren op 15 maart 2020 geldig.

Wat is daarvoor nodig?

  • Aantonen dat het vanwege COVID-19 maatregelen niet of moeilijk mogelijk was om te voldoen aan inspectie, keuring of certificering en,
  • Voor 1 februari 2021 concrete afspraken maken over de her-certificering van het vaartuig bij uw certificerende instantie.

De afspraak voor certificering moet voor 1 februari 2021 zijn afgesproken met de certificerende instantie. Daarna is er een half jaar de tijd om het schip daadwerkelijk te laten certificeren. De uiterste deadline om het schip alsnog te voorzien van een geldig certificaat ligt daarmee op 1 augustus 2021. Indien op 31 juli 2021 het vaartuig niet is voorzien van geldige certificaten, dan zal het vaartuig geen gebruik meer kunnen maken van de overgangsbepalingen. Indien op 31 juli 2021 het vaartuig niet is voorzien van geldige certificaten, dan zal het vaartuig geen gebruik meer kunnen maken van de overgangsbepalingen.

Zoals omschreven zal EOC bij een goedgekeurd stappenplan de termijnen volgen die in het plan vermeld staan en blijft de dekking gehandhaafd ondanks dat het certificaat verlopen is. Indien een certificaat onterecht is verlopen en dus niet aan de voorwaarden is voldaan wordt de dekking opgeschort tot er weer een geldig certificaat bij EOC aangeleverd wordt.

Belangrijk hierbij is dat je in een vroeg stadium contact opneemt met EOC, zij zullen bij problemen met certificering zeker met je mee willen denken.

NBKB, geldigheid certificaten i.v.m. Covid 19