Natuur & Infrastructuur

Vermoeden van illegale spieringvisserij leidt tot Kamervragen

De beschuldiging van Vogelbescherming Nederland, dat een aantal garnalenkotters, ondanks een verbod, nog steeds gericht op spiering vist bij de spuisluizen van Kornwerderzand, heeft nu ook de politiek bereikt.

Vogelbescherming Nederland was vorig jaar succesvol naar de rechter gestapt om zo’n verbod af te dwingen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) trok daarop in december de natuurvergunningen in. Maar volgens de Vogelbescherming zijn de garnalenvissers niet gestopt. Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) heeft 16 februari minister Piet Adema van LNV gevraagd of hem bekend is dat er illegaal op spiering wordt gevist. Volgens De Groot hebben de betreffende garnalenvissers hun netten speciaal aangepast om op spiering te vissen. Er wordt een bepaalde vistechniek gebruikt, waardoor geen sprake is van bijvangst maar van bewuste vangst van spiering. Op die manier zou in januari al meer dan 23 ton spiering uit de Waddenzee zijn gevist. Ook deze maand is volop spiering aangeboden op de visafslagen van IJmuiden en Den Oever. Hier was een drietal garnalenvissers verantwoordelijk voor. De WR-226 Jack Cornelis en de WR-72 Paulus Hendrik voerden volgens gegevens van de visafslagen zelf deze maand tot nu toe samen 13.540 kilo spiering aan op de Hollandse Visveiling IJmuiden, terwijl de WR-14 Joost vorige week in Den Oever ruim 2000 kilo aanbood.

Waarschuwing

Volgens berichten heeft het ministerie van LNV de garnalenvissers die opvallend veel spiering aan land zetten een officiële waarschuwing gegeven. Dat er tijdens het vissen op garnalen ook wat spiering in het net belandt is op zich geen probleem en ook niet te voorkomen, maar de massale hoeveelheden die worden aangeboden duiden op illegale praktijken. Indien geen gehoor wordt gegeven aan de oproep te stoppen, kan een dwangsom worden opgelegd.

Lees het hele artikel in de Schuttevaer (alleen voor abonnees).