Vergunning voor reuzenrad op Oosterdok bij museumhaven

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een vergunning verleend aan een idee van een ondernemer om een reuzenrad te plaatsen op het Oosterdok te Amsterdam. Het rad mag daar een jaar blijven staan, van 1 februari tot februari volgend jaar.

Het reuzenrad is gepland op de kade bij het begin van de IJ-tunnel (de stad uit) vlakbij museum Nemo en de Amsterdamse Museumhaven. Het komt voor een deel op het water te staan en valt daarom onder de bevoegdheid van het waterschap.

Over wat voor reuzenrad het precies gaat wordt in de vergunnings-aanvraag niet duidelijk. De exploitant had vorig jaar een aantal maanden een reuzenrad in Egmond aan Zee staan. Dat exemplaar is 38 meter hoog.

De Amsterdamse SP is niet blij met de komst van het reuzenrad en heeft een aantal vragen gesteld aan de gemeenteraad. Onder meer hoe het rad verlicht gaat worden en of de omwonenden zijn betrokken in de besluitvorming. Naast de plek waar de attractie moet komen liggen ongeveer 20 historische schepen. Het ligt ook recht tegenover het Scheepvaartmuseum.

Het plan komt niet van ondernemer Vallentgoed zelf, maar van Expeditie Oosterdok, een samenwerkingsverband tussen culturele instellingen in het gebied, zoals het Scheepvaartmuseum en museum Nemo. Ze willen met het rad een extra ‘culturele invulling geven aan het gebied’, zo vertelt Vallentgoed tegen NH Nieuws.

Vallentgoed: “Er wordt gepraat over kermis en lampjes, maar dat was nooit de insteek van het rad. Het komt daar te staan met als doel om een goede culturele invulling te geven aan het gebied. Het doel is dat het publiek vanuit de lucht een beter beeld kan krijgen over de museumhaven en de geschiedenis ervan. Dat de bezoeker van het Oosterdok meer meekrijgt wat er in het verleden gebeurd is.”

Lees het gehele artikel op de bron: AT5