FVEN nieuwsNieuws

Varend Monument® weer geregistreerde merknaam

Hoewel de naam van de Federatie reeds enkele jaren geleden werd gewijzigd, bleek onlangs, dat zoiets niet automatisch overal wordt verwerkt. In 2015 was daar toen te weinig aandacht voor, waardoor b.v. het lang geleden aangemelde Varend Monument ® bij het Benelux – Bureau voor intellectueel eigendom niet was gecorrigeerd.

Dat hebben wij nu hersteld, zodat op 2 mei 2018 weer in het merkenregister is opgenomen, dat “het merk” Varend Monument® toebehoort aan de Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland te Amsterdam.

Voor de duidelijkheid, een ieder die de term wil gebruiken b.v. een scheepseigenaar, een publicist of een scheepsmakelaar dient bij gebruikt altijd het ® merk mee te plaatsen, dat is wat het Benelux -Bureau van de gebruikers vraagt.

Ook als er een meervoud wordt gebruikt in publicaties is het Varende Monumenten ® of een afkorting (veel intern binnen FVEN) wordt dan VM ®

Hiermee is in ieder geval geregeld, dat de Varende Monumenten ® de waardering behouden die zij verdienen.