Nieuws

Vandaag 150 jaar geleden voer het eerste zeeschip door de Nieuwe Waterweg

Op 9 maart 1872 vaart het eerste zeeschip, de Harwichboot Richard Young, door de Doorgraving van de Hoek van Holland naar zee. Hoewel er daarvoor al een aantal vissersschepen door de Doorgraving zijn gevaren wordt de passage van de Richard Young beschouwd als de officiële opening van de Nieuwe Waterweg.

Het Algemeen Handelsblad van maandag 11 maart 1872 schrijft:
Is in vollen zin des woords de nieuwe zeeweg voor Rotterdam een levensquaestie, dan moet ook de 9de Maart, waarop het eerste zeestoomschip door den nieuwen Maasmond zee koos, in den vollen zin des woords, voor onze stad een feestdag heeten.

Het Vaderland van dinsdag 12 maart 1872 schrijft:
Heden den 9en Maart is, in tegenwoordigheid van vele belangstellenden en deskundigen, de eerste zeestoomboot, de Richard Young, (kapt. G. Rivers), van de Great Eastern Railway-Company, varende tusschen Rotterdam en Harwich, door den nieuwen Maasmond naar zee gestoomd. Het schip had 29 decimeters diepgang en vond overvloed van water.

De Great Eastern Railway Company had de Richard Young in 1871 in dienst gesteld. De afmetingen van het schip waren: lengte 239’ 8”, breedte 27’ en holte 13’ 5” (omgerekend ongeveer 73,0 x 8,2 x 4,1 meter). De machine had een vermogen van 220 pk.

Op 10 maart vaart de stoomboot Fijenoord met 32 decimeter diepgang door de Doorgraving naar zee en op 11 maart is de Albatros, komende uit Shields (aan de Tyne), het eerste binnenlopende schip. Eind dat jaar hebben 530 zeeschepen (excl. vissersschepen) van de nieuwe Maasmond gebruik gemaakt. Aangezien de betonning dan nog niet is verlicht kan dit alleen overdag.

lees meer over de Nieuwe Waterweg op Historisch Hoek van Holland

Afbeelding: de Richard Young, Collectie Henk van der Lugt

De Doorgraving van de Hoek van Holland in 1872. Afbeelding in boek ‘De Waterweg langs Rotterdam naar zee 1866-1916’ door A.T. de Groot en A.B. Marinkelle.