Uitgestelde Jubileumreünie …65 jaar SSRP gaat ook in 2021 niet door

Het bestuur van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP) en het Comité Regionale Friese Reünie (RFR) hebben besloten dat de reeds eerder verschoven Jubileumreünie SSRP ook in 2021 niet in Langweer kan plaatsvinden. Hiermee is de viering van 65 jaar Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten voorlopig afgezegd.

De versoepelingen m.b.t. het virus worden vooruit geschoven en het vaccineren loopt vertraging op. Daarbij heeft het contact met de betrokken gemeentelijke instanties en lokale partijen afgelopen week de conclusie opgeleverd dat de Jubileumreünie SSRP, met medewerking van de RFR ook in 2021 niet in Langweer kan plaatsvinden.

Er is uitgebreid overleg gevoerd maar de veiligheid voor deelnemers en bezoekers moeten voorop staan. Een feestelijk evenement zoals de organisatie het voor ogen had is ook in 2021 niet uitvoerbaar.

In 2020 bestond de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP) 65 jaar. Een jaar dat zijn hoogtepunt had moeten krijgen in juli, tijdens de dertiende Lustrumreünie in Langweer. De historie van ‘het Stamboek’ begon op 8 oktober 1955, toen in Amsterdam de SSRP werd opgericht door het Fries Scheepvaartmuseum, de Vereniging van Vrienden van het Zuiderzeemuseum, de KZV “Oostergoo” in Grouw, de KZV “Sneek”, de KNZ&RV in Muiden en de KR&ZV “De Maas” in Rotterdam. Vanwege de Coronacrisis in 2020 heeft de SSRP deze reünie door geschoven naar 2021. Nu blijkt dat ook in 2021 de mogelijkheden voor een feestelijke reünie te beperkt zijn.

Voor de organisatie die dit jaar opnieuw veel tijd en energie in het jubileum had gestoken is het ook een grote teleurstelling, net als voor alle deelnemers.

Voor meer info over 65 jaar SSRP kijk je hier

Afbeelding: wedstrijden tijdens de regionale reünie in 2019, ©RFR