Tussenrapportage programma Maritiem Erfgoed Internationaal 2017-2019

Onlangs verscheen de tussenrapportage uit van het RCE-programma Maritiem Erfgoed Internationaal. De rapportage beschrijft de projecten, activiteiten en andere werkzaamheden die het programma in de periode 2017-2019 heeft uitgevoerd. Ook gaat het rapport in op de huidige stand van zaken, de ontwikkelingen naar aanleiding van de coronacrisis en de eventuele gevolgen voor de nieuwe beleidsperiode 2021-2024.  

Beheer van maritiem erfgoed
Het RCE-programma Maritiem Erfgoed Internationaal heeft als taak zorg te dragen voor het beheer van het Nederlands cultureel maritiem erfgoed in het buitenland. Het is in 2017 gescheiden van het maritiem beheer in Nederland nadat het eerste maritieme programma – dat beide taken uitvoerde – in 2016 ten einde liep. Een aantal hoogtepunten van het programma zijn de opgraving van het VOC-schip de Rooswijk voor de kust van Engeland, de samenwerking met Cuba en het daaruit voorkomende veldwerk en het platform Maritime Stepping Stones.

De taken die het programma uitvoert zijn zeer divers en hebben soms grote maatschappelijke impact. De projecten rondom de illegaal geborgen Nederlandse onderzeeboten in Maleisië en de Nederlandse oorlogsbodems in de Javazee bij Indonesië zijn hier belangrijke voorbeelden van.

Lees het gehele artikel op de bron: Cultureel Erfgoed

Afbeelding: Maritiem archeologen Robert de Hoop en Leon Derksen zijn bezig met het intekenen van een houtenstokanker in de buurt van de locatie waar een WIC-schip is vergaan in 1640 ©RCE