Trekken aan 2,5 ton zware praam tijdens WK preamlûke

‘Lekker oan de Jolanda 45 lûke bliksem’. Deze aanmoediging stond zaterdag op een spandoek van het eerste wereldkampioenschap preamlûke in Earnewâld.

Veehouder Sybrand Bouma uit Grou krabde zich even achter zijn oren. Vier twintigers wilden vijf jaar geleden zijn oude ijzeren boerenpraam kopen. ,,Ik tocht: fjouwer jonges dy kinsto net serieus nimme. Hja ferkeapje de pream fêst as âld izer”, vertelde hij zaterdag desgevraagd in een feesttent in Earnewald.

Eerste WK
Daar staat zijn vroegere boerenpraam op een trailer. Klaar om door diverse teams 45 meter vooruit getrokken te worden. ,,Lekker oan de Jolanda 45 lûke bliksem” staat er uitnodigend op een spandoek. Zaterdag trokken zo’n tien teams zich in het zweet. Het jubileum van boerenpream Jolanda werd gevierd met het eerste WK preamlûke ter wereld. Het IFKS-team Sterke Jerke zal de 2,5 ton zware zeilboot uiteindelijk het snelst over de finish slepen in twintig seconden.

Boeren gebruikten de praam in de negentiende en eerste helft twintigste eeuw als transportmiddel om er vee, mest en hooi mee naar hun versnipperd gelegen land te varen. Toen na de Tweede Wereldoorlog de ruilverkaveling begon en er meer wegen werden aangelegd, bleven de vaartuigen werkloos liggen. Vele werden verkocht als oud ijzer; andere kregen een tweede leven als casco voor een woonark of motorboot. In 1996 werd in Friesland een stichting opgericht met als doel de ‘boerenpreammen’ te behouden en er wedstrijden mee te houden. Er zijn er nog zo’n vijftig

Zeilinstructeur Age Veldboom, die de wedstrijd van commentaar voorzag, vindt preamlûke een leuke happening. ,,Zo maak je jongeren enthousiast voor historische zeilschepen. Varen is het zeil omhoog hijsen, niet de motor starten. Dat breng ik de jeugd altijd bij.”

Lees het gehele artikel op de bron: LC Plus

RVEN
EOC