Toiletwater zuiveren mag, maar vanaf 2021 regeling voor verzegelen van toiletafsluiters

Na ruim 10 jaar intensieve lobby van HISWA Vereniging – ondernemersorganisatie voor de jachtbouw en watersport – is het watersporters toegestaan om toiletwater zelf te zuiveren aan boord van hun pleziervaartuig. Bootbezitters mogen toiletwater namelijk niet zo maar overboord pompen. Dat werd in 2009 vastgelegd in het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen. Vuilwatertanks en droogkorrels waren tot nu toe de alternatieven. Daar komen nu zuiveringssystemen bij.

Hiervoor hebben watersporters een zuiveringssysteem aan boord nodig. Volgens de HISWA biedt dit grote voordelen in vergelijking tot bijvoorbeeld het inbouwen van een vuilwatertank. Een vuilwatertank is relatief duur en kan stankoverlast geven. Veel jachten hebben echter al een vuilwatertank. Wat een zuiveringsinstallatie gaat kosten weet nog niemand.

De nieuwe regeling staat toe dat urine ongezuiverd kan worden geloosd. In de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting in 2021 ingaat, komt waarschijnlijk een regeling voor het verzegelen van afsluiters voor boord toiletten en vuilwatertanks. Daarover wordt nog overleg gevoerd met de watersportpartijen waaronder Watersportverbond en HISWA Vereniging.

Op dit moment zijn er nog weinig passende zuiveringssystemen op de markt. “Hier liggen kansen voor leveranciers in de watersportsector. Wij gaan direct met hen in gesprek om de ontwikkeling van dergelijke zuiveringssystemen te stimuleren. Onder de voorwaarde dat het gezuiverde water voldoet aan de Europese normen voor zwemwater. Daar zullen zwemmers ook blij mee zijn”, besluit Van den Heuvel.

Meer informatie www.hiswa.nl

In Duitsland is een systeem van TomLogisch goedgekeurd in 2015, maar de afmetingen zijn immens. Kijk hier voor meer info

Of bekijk de produkt-pdf hier