Symposium over de houtvaart en houthandel in de vroegmoderne tijd

Het jaarsymposium van de Werkgroep Maritieme Geschiedenis is op zaterdag 8 oktober aanstaande en gaat over de houtvaart en houthandel in de vroegmoderne tijd. De Nederlandse gewesten zijn al sinds de late middeleeuwen afhankelijk van een regelmatige aanvoer van graan en hout uit Noord- en Oost-Europa. Zonder de aanvoer van deze producten was de economische bloei van de Gouden Eeuw niet denkbaar geweest.

Het hout kwam hoofdzakelijk uit Scandinavië en Rusland. Het meeste werd in houtzaagmolens in de Nederlanden verwerkt, waarna het zijn weg vond in de scheepsbouw en de nijverheid.

In 2018 werd een historische manifestatie georganiseerd waarin deze houtvaart even tot nieuw leven werd gewekt. Een karavaan van oude schepen bracht hout naar ‘De Rat’, een houtzaagmolen bij IJlst. Geïnspireerd door dit evenement, organiseert de Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy een symposium over deze bedrijfstak uit vroeger eeuwen.

  • Wanneer: Zaterdag 8 oktober 2022
  • Tijd: 13.30 – 17.30 uur
  • Waar: RuG/Campus Fryslân, Wirdumerdijk 34, 8911 CE Leeuwarden
  • Programma: Download pdf
  • Toegang en aanmelden: Het symposium is voor iedereen toegankelijk; de entreeprijs is €15,-.
  • Opgave en betaling: Online via fryske-akademy.nl
  • Inschrijven kan tot en met 2 oktober 2022.

Afbeelding: Houtvaert 2018 in Dokkum