Nieuws

Stichting Skûtsje de Noarderling

In-Dokkum gaat in een nieuwe rubriek op zoek naar achtergrondverhalen van verenigingen én de mensen die actief zijn binnen die vereniging. Deze week een gesprek met Louwrens Hacquebord, bestuurslid bij Stichting Skûtsje de Noarderling.

Over de stichting
“Stichting De Noarderling is vijf jaar geleden, op 12 december 2016, opgericht. Het doel van de stichting is het behoud en het in de vaart houden van skûtsje de Noarderling. Dat skûtsje werd in 1907 in Dokkum gebouwd, op de plek waar nu parkeerterrein De Helling is. Op de hoek van de stadsgracht en de Dokkumer Ee lag destijds de scheepswerf van Gerrit Barkmeijer. Na allerlei omzwervingen is het skûtsje in 2016 door een groep enthousiastelingen naar Dokkum terug gehaald. Het lag te koop in Stavoren en kon met steun van de gemeente Dongeradeel en een aantal Dokkumer bedrijven worden aangekocht”, legt Louwrens Hacquebord uit.

Doelen en waarden
“Wij doen van alles bij de stichting. We zorgen ervoor dat het schip in goede conditie blijft door zelf en met vrijwilligers onderhoud te plegen. Indien nodig schakelen we gespecialiseerde bedrijven in. Om het onderhoud, maar bijvoorbeeld ook de verzekeringspremie, te kunnen betalen werven we sponsoren, vrienden en donateurs. Daarnaast kunnen mensen het schip, met bemanning, huren om er een dag of middag op te zeilen. Ook proberen we steeds meer informatie en verhalen boven water te krijgen over skûtsjes in het algemeen en de Noarderling in het bijzonder. En over de geschiedenis van het vervoer over water in onze regio”, vertelt Louwrens. “De Noarderling is een prachtig stukje varend erfgoed dat in Dokkum gebouwd is. Wij vinden het belangrijk dat het schip behouden blijft voor de regio, daar ook zichtbaar is, én wordt gebruikt. Daarnaast vinden wij het van belang dat de rijke en interessante geschiedenis die aan het skûtsje verbonden is voor iedereen toegankelijk is, en verder verrijkt wordt met ‘nijsgjirriche’ informatie en mooie verhalen”, benadrukt Louwrens.

Ondersteuning en werktaken
“Mensen kunnen ons steunen door donateur te worden voor € 20 per jaar. Op www.dokkumerskutsje.nl hebben we een digitaal aanmeldformulier. Daar is ook informatie te vinden over andere vormen van sponsoring. Daarnaast kunnen mensen ons steunen als vrijwilliger. Er is van alles te doen: meehelpen bij kleine en grotere onderhoudsklussen en andere ‘voorkomende werkzaamheden’, meezeilen als bemanning, historisch onderzoek, fondsenwerving, enzovoort, enzovoort”, vertelt Louwrens Hacquebord. Over zijn eigen taken binnen de stichting vertelt Louwrens: “Specifiek houd ik me bezig met de PR en communicatie: onderhoud van onze website, beheer van onze Facebook-pagina, nieuwsbrieven maken, persberichten schrijven, opduikelen van verhalen en wetenswaardigheden, etc. Daarnaast doe ik het regelwerk en de communicatie voor de vaar- en zeiltochten met gasten, ga ik regelmatig mee als bemanning en ben ik ‘medewerker onderhoud en andere klussen’.”

Lees het gehele artikel op de bron: In Dokkum