Stichting Noordborg treft een grotere sponsor

De Stichting MS Noordborg is een stuk verder met haar crowdfunding gekomen. Het bestuur van de stichting heeft afgelopen vrijdag gesproken met een Zeeuwse sponsor die het Noordborg project graag wil ondersteunen. Deze sponsor heeft twee toezeggingen gedaan. Hij wil € 15.000 in het project bijdragen en hij heeft ook toegezegd de donaties die vanaf vandaag binnenkomen met 5% te zullen verhogen. Het is duidelijk dat het bestuur van de Stichting MS Noordborg zeer is ingenomen met deze bijdragen aan de financiering van het project. Het bestuur is de sponsor, die vooralsnog op de achtergrond wil blijven, uitermate dankbaar.

Verder gaat het bestuur ervan uit dat dit uitermate genereuze gebaar van deze sponsor navolging zal krijgen. Navolging in die zin dat natuurlijk elk bedrag welkom is, maar als potentieel grote sponsors menen niet achter te kunnen blijven, dan verwelkomt het bestuur hen met hetzelfde enthousiasme.

Zoals al eerder gemeld is het doel van de stichting, het behouden van de Noordborg als varend maritiem erfgoed onveranderd; de Stichting MS Noordborg zal zich daar dan ook voor blijven inzetten. Vanzelfsprekend zal het bestuur van de stichting als er belangrijk nieuws is, dit zo snel mogelijk bekend maken.

Stichting MS Noordborg

In april 2019 is de stichting “MS NOORDBORG” opgericht. Het doel van de stichting is het behoud van de in 1962 gebouwde Groninger coaster Noordborg als varend museumschip. De stichting wil dit project realiseren in nauwe samenwerking met het Bronsmotoren Museum in Farmsum. In de Noordborg staat ook een Brons motor van het type 4 ED, die nog wel een volledige revisie moet ondergaan. De motor is momenteel volledig gedemonteerd.

De NOORDBORG is in 1962 in opdracht van rederij E. Wagenborg’s Scheepvaart & Expeditiebedrijf N.V. te Delfzijl gebouwd. Het is de laatste in originele staat verkerende coaster uit die tijd. De eigenaar Dick van der Kamp Shipsales BV heeft met de stichting Noordborg een prijs afgesproken van € 90.000,- als zij het schip dan behouden als Varend Erfgoed. Om dit bedrag bijeen te krijgen is een crowdfunding begonnen. Met de bijdrage van de nieuwe sponsor is nu € 35.000,- bijeengebracht.

Het is de bedoeling het vrachtruim te transformeren tot een multifunctionele ruimte, die enerzijds een museumfunctie zal krijgen maar anderzijds ook een significante bijdrage zal leveren aan een voldoende exploitatieresultaat. Het ultieme doel is de oorspronkelijke coaster en de oude Bronsmotor te bewaren voor het nageslacht, het schip open te stellen voor het publiek en het uiteindelijk als varend museumschip kostendekkend te exploiteren.

Voor verdere informatie en een bijdrage bekijk je hier de website