Maritiem-Historische Databank met enorm veel informatie

Voor geïnteresseerden in de geschiedenis van de zeescheepvaart in Nederland is er nu een mogelijkheid informatie te vinden over bijna alle zeeschepen die sinds 1813, het ontstaan van het huidige Koninkrijk der Nederlanden, hebben gevaren onder Nederlandse vlag. De Stichting Maritiem-Historische Databank heeft haar website opnieuw uitgebreid zodat nu uitgebreid op foto’s gezocht kan worden. En het is werkelijk genieten zoveel bijzondere foto’s je hier kan vinden.

In de database zijn de gegevens opgeslagen van (voor zover na onderzoek bekend) alle sinds december 1813 in de vaart gebrachte zeegaande koopvaardijschepen onder de vlag van de Noordelijke – en Zuidelijke Nederlanden tot november 1830, onder Nederlandse vlag vanaf 1830 en de vlag van de respectieve voormalige overzeese koloniën. Onder zeegaande koopvaardijschepen worden verstaan schepen die lading en/of passagiers vervoer(d)en, met eigen (mechanische) voortstuwing dan wel gesleept (zeelichters).

Niet opgenomen zijn:

  • marineschepen
  • visserijschepen (behoudens walvisvaarders)
  • zeesleepboten, gebouwd na 1945
  • bevoorradingsschepen
  • werkschepen
  • schepen die tijdens de bouw of direct na oplevering naar het buitenland zijn verkocht en derhalve niet daadwerkelijk onder Nederlandse vlag hebben gevaren.

Schepen kunnen worden gezocht op naam, type, IMO-nummer, brandmerk of roepletters. Selecties kunnen onder meer worden gemaakt op eigenaar / rederij / kapitein (alleen 19e eeuw), bouwwerf en machinebouwer. Ook kunnen selecties worden gemaakt op basis van eigen zoekcriteria via pull-down menu’s.

Maritiem kronieken
Berichten in de dagbladen uit de periode 1813-1916 (nog uit te breiden t/m 1920) zijn/worden opgetekend en daarna per jaar in een Kroniek gebundeld. U leest daarin over opleveringen, aanvaringen, strandingen, vermissingen, sloop, verkoop en andere maritieme wetenswaardigheden. Men kan in de Kronieken zoeken via ons zoekformulier.

Foto’s
In de database zijn bij veel schepen een of meerdere afbeeldingen opgenomen. Ook kan er specifiek op foto’s gezocht worden. Deze foto’s zijn afkomstig uit diverse collecties dan wel van bekende en onbekende fotografen/schilders. Aangezien op veel afbeeldingen nog copyright rust mag Marhisdata die uit haar collectie niet aan derden ter beschikking stellen. Daarom zijn zij niet downloadbaar.

Kijk hier voor meer info

Openingsafbelding: de Herman Buisman tijdens haar proefvaart in 1955


De VONDEL ligt met zware schade aan het tuig voor anker te Falmouth op
9 november 1900, bron onbekend

EOC
RVEN