Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg presenteert Visie- en Beleidsplan

De gemeente en de huidige gebruikers en eigenaren van de historische vissersschepen kunnen niet meer alleen instaan voor het behoud van de historische vissershaven. Door diverse oorzaken neemt de hoeveelheid in Spakenburg liggende botters en andere historische vissersschepen af. De daarmee gepaarde afname van de uitstraling, sfeer en aantrekkelijkheid vormt een bedreiging voor de toekomst van de museumhaven van Spakenburg.

Om te voorkomen dat er in de komende jaren een uittocht van botters plaatsvindt werd er gezamenlijk met alle betrokken partijen in 2017 een masterplan opgesteld met als doel om pro-actief passende maatregelen te nemen om dit cultureel erfgoed voor Spakenburg te behouden. De gestelde visie en doelen zijn door de Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg verder uitgewerkt en omgezet in concrete acties en projecten.

De Stichting heeft een helder Visie & Beleidsplan ontwikkeld voor de komende jaren. Dit document laat zien waarom, waarheen en hoe Museumhaven Spakenburg de gestelde doelen wil bereiken.

Bekijk hier het Visie & Beleidsplan

Kijk hier voor meer info