Statenjacht de Friso als smeerolie voor de provincie

De historische boeier Friso viert dit jaar zijn 65e verjaardag als Statenjacht. Dit jubileum valt samen met het 125-jarig bestaan van het schip. Reden om de boeier in het zonnetje te zetten, onder meer met een jubileumtentoonstelling in het Fries Scheepvaartmuseum.

Een troefkaart, een lokkertje om belangrijke mensen voor een onderhoud naar de provincie te krijgen. Zo omschrijft Hans Wiegel, voormalig commissaris van de Koningin in Fryslân, het Statenjacht de Friso . De huidige commissaris van de Koning Arno Brok zegt: ‘De Friso is ons varende visitekaartje. Wie aan boord komt, voelt zich meteen op zijn gemak. Dan verloopt een overleg gelijk heel anders dan op een kantoor. De waarde voor Fryslân is niet te onderschatten.’

Zou Johnson Polymer, de Amerikaanse harsenproducent, ook hebben besloten van Mijdrecht naar Heerenveen te verhuizen als de directeur niet was uitgenodigd voor een zeiltochtje met de Friso? Wiegel betwijfelt het. De Friso fungeerde als smeerolie. Dat gebeurde ook bij het verkrijgen van Europese subsidie voor de verdubbeling van rijksweg 32, de vestiging van Rijkswaterstaat in Leeuwarden, de toekenning van de Langmangelden aan het Noorden en het uitpraten van meningsverschillen met het kabinet. ‘Alles is weer besproken en alle problemen opgelost’, schreef oud-vicepremier en voorzitter van de VVD Eerste Kamerfractie Annemarie Jorritsma in het gastenboek na een vaartochtje met het Statenjacht.

De provincie schat dat in de afgelopen 65 jaar ‘een paar duizend’ vaartochten met de Friso zijn gemaakt. Vaak met prominente gasten aan boord. De precieze toegevoegde waarde is moeilijk in te schatten, maar dat Fryslân baat heeft gehad bij wat er aan boord is besproken staat volgens de betrokkenen buiten kijf. Oud-commissaris Ed Nijpels: ‘De activiteiten leverden mensen op die ik kon bellen en tal van andere pluspunten.’ Zijn voorganger Loek Hermans: ‘Het Statenjacht levert meer op dan het kost. Ik kan het niet bewijzen, maar ik ben ervan overtuigd.’

Lees het gehele artikel op de bron: Friesch Dagblad