Sonarboot zoekt op Hoornse Hop naar maritieme historie Zuiderzee

Een gebied van bijna tachtig vierkante kilometer – met een diepte van drie à vier meter – wordt in beeld gebracht door de onderzoekers van Periplus Archeomare, die samenwerken met surveybedrijf Deep. Zij kijken naar de bodemstructuur, sleepsporen, grondsoorten, diepte en scheepswrakken. Hiervoor is allerlei speciale apparatuur aanwezig op de onderzoeksboot ’Gemini’ om een bodemkaart te maken.

Onderzoeksgebied
Seger van den Brenk van Periplus laat een kaart zien van het te onderzoeken gebied. Het heeft de vorm van een hart. In horizontale banen wordt de bodem gescand. Aan de randen zijn al meerdere locaties gemarkeerd met een klein icoontje in de vorm van een schip. „Daar hebben we al eens scheepsresten aangetroffen.” Een voordeel van het Markermeer, is dat er geen stroming is. Daardoor blijft alles op dezelfde plek liggen. Bovendien zijn de scheepsresten goed bewaard gebleven in de klei.

Tot op heden is nog nooit een groot onderzoek gedaan in het Hoornse Hop. „Normaal gesproken gaat dit werk hand in hand met bodemingrepen. Als ergens om een bepaalde reden gegraven moet worden in de grond”, legt Michiel Bartels van Archeologie West-Friesland uit. Toen de Flevopolder droog werd gelegd, werden maar liefst 430 scheepswrakken aangetroffen. „We verwachten hier een zelfde wrakkendichtheid.”

Kansrijk
Tijdens de Slag om de Zuiderzee in oktober 1573 zijn veel schepen verloren gegaan op het Hoornse Hop. Bij het onderzoek dat nu plaatsvindt, mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed, is dan ook de verwachting dat verschillende wrakken worden gevonden. De Rijksdienst acht het gebied ’zeer kansrijk’ als het gaat om het vinden van 17e eeuwse scheepswrakken.

Afgelopen week startten de werkzaamheden, die 15 dagen duren. De bemanning werkt om en nabij de twaalf uur per dag, zolang het licht is. Bartels, duvelstoejager bij het project, is hoopvol over het onderzoek. „En als we niets vinden, dan weten we in ieder geval dat er niets ligt.”

Lees het gehele artikel op de bron: NHD premium